Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Samorząd Pomorza z Wektorem 30-lecia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Kto jeszcze otrzymał statuetki?

Samorząd Pomorza z Wektorem 30-lecia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Kto jeszcze otrzymał statuetki?

Laureaci nagrodzeni statuetkami Wektorów z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim. Statuetkę w imieniu Pomorza odbierał marszałek województwa Mieczysław Struk

Pomorze oraz Mazowsze zostały wyróżnione Wektorami 30-lecia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii województw. Rada Dialogu Społecznego otrzymała Wektora Nadziei. Natomiast prof. dr hab. Henryk Skarżyński został uhonorowany Wektorem Specjalnym.

 

Uroczysta gala odbyła się w Warszawie, 2 października 2019 r. To kolejna nagroda dla województwa pomorskiego przyznana w tym roku. W Brukseli w czerwcu Pomorze i Gdańsk otrzymały specjalną nagrodę – Europejski Region Przedsiębiorczości. To międzynarodowe wyróżnienie dla regionów, które sprzyjają biznesowi. Województwo doceniono za przyciąganie wykwalifikowanych pracowników, współpracę biznesu i nauki, edukację młodzieży oraz wspieranie innowacyjnych start-upów.

 

Kogo nagrodzono?

Wśród samorządów województw wektory otrzymały Mazowsze oraz Pomorze. W kategorii metropolii i miast powyżej 500 tys. nagrodzono Łódź oraz Wrocław, a w kategorii gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich – Nowa Sól. Wszystkie wyróżnione samorządy zostały nagrodzone za „szczególne osiągnięcia w tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości”.

– Bardzo się cieszę z nagrody przyznanej przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej – mówił marszałek Mieczysław Struk. – To dla naszego regionu ogromne wyróżnienie świadczące o tym, że podejmowane przez nas działania sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości na Pomorzu. Przypomnę, że nasze województwo jest liderem nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Chodzi m.in. o utrzymujący się wysoki wzrost PKB, skuteczną walkę z bezrobociem, dynamiczny przyrost nowych przedsiębiorstw, a także coraz bardziej proeksportowe ukierunkowanie naszej gospodarki – dodał Struk.  

Wektora Nadziei otrzymała Rada Dialogu Społecznego. W laudacji napisano: „Z nadzieją, że stanie się wzorcem, że nada właściwy kierunek relacjom między rządem a stroną społeczną oraz że wyznaczy standardy nowoczesnego i partnerskiego dialogu”.

Natomiast dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz twórca Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński otrzymał Wektora Specjalnego: „Za pomoc tysiącom osób cierpiącym z powodu wad słuchu, która zmieniła ich życie na lepsze. Za opracowanie metod tak pionierskich i tak skutecznych, że stały się one wzorcem dla lekarzy na całym świecie”.

 

Co to za nagroda?

Nagrody jubileuszowe, jak czytamy w regulaminie, zostały przyznane przez pracodawców: „osobom oraz podmiotom, które swą działalnością i postawą wyznaczają kierunki godne naśladowania dla innych”. Wektorami odznaczono tych, którzy przez 30 lat pomagali przedsiębiorcom i pracodawcom. Wskazywali nowatorskie rozwiązania i koncepcje istotne dla polskiej gospodarki oraz przyczyniali się do rozwoju społecznego. Natomiast Super Wektor 30-lecia przyznawany jest w dowód uznania za wybitne osiągnięcia w działalności przynoszącej korzyści państwu, jego gospodarce, stosunkom politycznym i społecznym oraz za tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi polskiej przedsiębiorczości.

Wektor 30-lecia mogą być przyznawane w takich kategoriach jak np.: Przedsiębiorca 30-lecia, Odpowiedzialny Biznes, Międzynarodowy Sukces Biznesowy, Narodowy Sukces Biznesowy, Polityk (mający znaczące zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości) oraz Media.

Nagrodą w konkursie jest statuetka Wektora 30-lecia oraz Super Wektora 30-lecia dłuta polskiego rzeźbiarza Michała Kubiaka.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.