Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą nr 338/142/20 z 28 kwietnia 2020 r., rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2020.

 

Został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2020 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych, w tym kombatantów”, nie zlecając organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom, dotacji z budżetu województwa pomorskiego na rok 2020.

 

Zobacz: Uchwała nr 338/142/20

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.