Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na organizację konferencji z okazji obchodów 100-lecia niepodległości Polski

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na organizację konferencji z okazji obchodów 100-lecia niepodległości Polski

Segregaory

Informujemy o rozstrzygnięciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 904/358/18 z 28 sierpnia 2018 r., otwartego konkursu ofert pod nazwą Organizacja konferencji z okazji obchodów 100-lecia niepodległości Polski poświęconej podsumowaniu i perspektywom sportu w województwie pomorskim.

 

W zakresie konkursu Zarząd Województwa Pomorskiego postanowił zlecić wykonanie zadania publicznego pod nazwą: Organizacja konferencji i cyklu spotkań konsultacyjnych mających na celu przygotowanie założeń Programu Rozwoju Sportu w Województwie Pomorskim do 2025 r. oraz udzielić Pomorskiej Federacji Sportu dotacji z budżetu województwa pomorskiego na 2018 rok w kwocie 300 000 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) na realizację przedmiotowego zadania.

Zobacz: Uchwała Nr 904/358/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.