Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
REWA-przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu

REWA-przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu

 

Niemal całe  potrzebne środki finansowe  na inwestycję Gmina Kosakowo pozyskała ze środków unijnych w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Rozwój  oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” z  Działania 8.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wybudowanie bosmanatu zapewni zaplecze sanitarne i organizacyjne, które będzie również dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Kontynuacją prac będzie przedłużenie pomostu w zakresie budowy pomostów pływających z 30 miejscami do  cumowania dla jednostek pływających z wyposażeniem ogólnym i oświetleniem nawigacyjnym, a także zakup wózka do slipowania elementów pomostu i transportu lądowego do/z miejsca składowania.

Projekt obejmuje również przebudowę i adaptację budynku gospodarczego  na budynek magazynu/zaplecza przystani żeglarskiej. Bosmanat wraz z przedłużeniem pomostu cumowniczego poprawią warunki do uprawiania sportów wodnych w Rewie. Przewidziany termin zakończenia prac to koniec 2020 roku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.