Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Przychodnia stomatologiczna częścią Copernicusa. Lepsze warunki leczenia pacjentów [AKTUALIZACJA]

Przychodnia stomatologiczna częścią Copernicusa. Lepsze warunki leczenia pacjentów [AKTUALIZACJA]

Budynek Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku sp. z o.o.

Paweł Orłowski: „Połączenie Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku z Copernicusem to szansa na dalsze funkcjonowanie, modernizację i rozwój świadczeń zdrowotnych".

 

AKTUALIZACJA 1.08.2018 r.

Od  1 sierpnia 2018  r. na podstawie art. 491 §1 w związku z art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku została połączona ze spółką Copernicus poprzez przejęcie jej całego majątku. Oznacza to, że Copernicus Podmiot Leczniczy przejął  wszystkie prawa i obowiązki przychodni stomatologicznej, stając się jej następcą prawnym.

           

Dane połączonych spółek                                                                                    

  • Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
  • ul. Nowe Ogrody 1-6
  • 80-803 Gdańsk
  • KRS 0000478705
  • REGON 221964385
  • NIP 583-316-22-78

 

Na sesji XLV Sejmiku Województwa Pomorskiego 23 kwietnia 2018 r. została podjęta uchwała w sprawie połączenia spółek Copernicus i Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku. Za jej przyjęciem głosowało 21 radnych, przeciw był jeden, a cztery osoby się wstrzymały.

 

Co oznacza połączenie?

– Tak, jak zapowiadaliśmy w 2017 r., po przekształceniu w spółkę Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna zostanie połączona z  Copernicusem – mówi członek Zarządu Województwa Pomorskiego Paweł Orłowski. – To szansa nie tylko na dalsze jej istnienie, ale przede wszystkim na modernizację budynku i sprzętu. Dzięki inwestycjom i połączeniu świadczeń stomatologicznych będzie możliwy rozwój przychodni, co bezpośrednio przełoży się na jakość i warunki leczenia pacjentów – wyjaśnia wicemarszałek Orłowski.

Dane dotyczące stanu uzębienia Polaków są alarmujące. Polacy powyżej 35 roku życia nie mają aż 10 zębów. Natomiast 40 proc. osób powyżej 65 lat nie ma ani jednego zęba. – Usługi stomatologiczne są drogie i nie każdego stać na korzystanie z prywatnych gabinetów. Dlatego tak ważna jest przyjęta przez radnych zmiana. Podkreślam, że przychodnia stomatologiczna jest jednym z nielicznych podmiotów w województwie pomorskim, które udzielają świadczeń w ramach kontraktu z NFZ-em. Liczba pacjentów korzystających z publicznej opieki stomatologicznej cały czas jest bardzo wysoka, czego dowodzi czas oczekiwania na tego typu świadczenia. Uważam, że zakres bezpłatnej opieki powinien zostać utrzymany – ocenia Orłowski.

 

Szansa na nowy sprzęt

Budynek przychodni wymaga remontu. Brakuje nowoczesnego sprzętu. Wyposażenie w 90 proc. jest mocno zużyte i często ulega awariom. Takie warunki oraz duża konkurencja usług stomatologicznych powodują odpływ kadry medycznej i pacjentów. Według szacunków prezes przychodni na zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej potrzeba ok. 1 mln zł (w tym unity stomatologiczne z wyposażeniem, cyfrowy aparat pantomograficzny, aparat RTG, mikroskop). Mając na uwadze zrealizowane inwestycje w spółce Copernicus, nie będzie to stanowiło dla niej zbytniego obciążenia

– Oznacza to, że połączenie obu spółek w niewielkim stopniu wpłynie na sytuację ekonomiczno-finansową spółki Copernicus. Co więcej, nie będzie negatywnie oddziaływało na sytuację pracowników tam zatrudnionych – komentuje wicemarszałek Orłowski.

Zwiększy się też kompleksowość świadczeń stomatologicznych udzielanych do tej pory w Szpitalu św. Wojciecha na Zaspie w ramach przychodni dla dzieci niepełnosprawnych w znieczuleniu ogólnym. Poprzez inwestycje w przychodnię Copernicus będzie mógł zaproponować lepsze jakościowo świadczenia w odpowiednich warunkach.

 

Leczą i szkolą

Przychodnia, w ramach umowy z Pomorskim Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, zajmuje się leczeniem, protetyką, profilaktyką i promocją zdrowia. Organizuje też szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy dentystów, prowadzi staże podyplomowych dla dentystów, praktyki m.in. dla  higienistek stomatologicznych i asystentek stomatologicznych.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.