Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/f8fafca6-8487-4c22-aadd-3c211864adbc-1.jpg Projekty transnarodowe w Panoramie

Projekty transnarodowe w Panoramie

Interreg_logo

 

Projekty dotyczą tematów wymagających współpracy ponadnarodowej:

  1. dostosowanie do zmian klimatu, ochrona bioróżnorodności oraz zarządzanie ryzykiem,  
  2. ograniczenie emisji CO2 w sektorze energetycznym i transporcie,
  3. wspieranie przedsiębiorczości, w tym wśród młodych oraz poprawa innowacyjności.

Możemy przeczytać m.in. o projektach realizowanych w ramach programu INTERREG Europa Środkowa: RUMOBIL i CERIecon oraz programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego: DiveSMART-Baltic i BALTSE@NIOR.

Link do czasopisma

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.