Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Program Środowisko, Energia i Zmiany klimatu – przedłużenie terminu naborów

Program Środowisko, Energia i Zmiany klimatu – przedłużenie terminu naborów

EEA_grants

 

Terminy zakończenia naborów zostały przesunięte o dwa miesiące, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. Obszar Środowisko naturalne i ekosystemy:

  • nabór na Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów) – zmiana z 3 czerwca 2020 r. na 3 sierpnia 2020 r.,
  • nabór na Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi – zmiana z 3 czerwca 2020 r. na 3 sierpnia 2020 r.,
  • nabór na Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami – zmiana z 3 czerwca 2020 r. na 3 sierpnia 2020 r.,

2. Obszar Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków:

  • nabór na Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach – zmiana z 15 czerwca 2020 r. na 17 sierpnia 2020 r.,
  • nabór na Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków – zmiana z 30 czerwca 2020 r. na 31 sierpnia 2020 r.,

3. Obszar Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne:

  • nabór na Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej – zmiana z 30 czerwca 2020 r. na 31 sierpnia 2020 r.
  • nabór na Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych – zmiana z 15 lipca 2020 r. na 14 września 2020 r.,
  • nabór na Budowę/modernizację miejskich systemów ciepłowniczych i eliminację indywidualnych źródeł ciepła – zmiana z 30 czerwca 2020 r. na 31 sierpnia 2020 r.

Dokumentacja dotycząca naborów jest dostępna na stronach Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.