Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Program Sprawy wewnętrzne – ogłoszenie o naborze wniosków

Program Sprawy wewnętrzne – ogłoszenie o naborze wniosków

NOR_logo

 

Nabór ma na celu zapewnienie funkcjonowania krajowych systemów zarządzania azylem i migracją oraz zapewnienie prawa do ubiegania się o azyl, m.in. poprzez:

  • wsparcie dla krajowych systemów zarządzania azylem i migracją, w tym dobrowolnymi powrotami;
  • usługi wspierające osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy w korzystaniu z praw podstawowych (pomoc psychologiczna i prawna, udzielanie kompleksowych informacji migrantom i osobom ubiegającym się o azyl);
  • działania w obszarze dobrowolnych powrotów, w tym przede wszystkim szkolenia, warsztaty w tym zakresie dla funkcjonariuszy oraz dla pracowników mających bezpośredni kontakt z migrantami;
  • pomoc dla małoletnich bez opieki i innych grup o specjalnych potrzebach.   

Kwalifikowani wnioskodawcy: podmioty publiczne, tj. instytucje z sektora finansów publicznych (zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.), organizacje pozarządowe, ustanowione jako osoby prawne w Polsce, działające w obszarze azylu i migracji, oraz organizacje międzynarodowe lub ich organy lub agencje działające w dziedzinie azylu i migracji.

Całkowita kwota dostępna w ramach naboru: 3 172 000 euro 

Finansowanie projektów: minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi 200 000 euro, a maksymalna 1 500 000 euro

Poziom dofinansowania:

  • dla beneficjentów będących podmiotami publicznymi wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych,
  • dla beneficjentów będących organizacjami pozarządowymi lub organizacjami międzynarodowymi wynosi do 90% kosztów kwalifikowalnych. 

Termin składania wniosków: 14 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.