Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Program Polska-Rosja: zmiany umowy o zamówienie w związku z wystąpieniem siły wyższej

Program Polska-Rosja: zmiany umowy o zamówienie w związku z wystąpieniem siły wyższej

PL_RU_logo

 

Dla projektów, w ramach których zawarte zostały umowy o zamówienie – zgodnie z zasadą konkurencyjności – możliwe jest dokonanie istotnej zmiany postanowień tej umowy.

Warunkiem tego jest, gdy zmiana taka nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy oraz:

  • konieczność tej zmiany spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
  • wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Szczegółowe informacje dostępne są tuaj.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.