Program Infrastruktura i Środowisko

Zobacz również

logotypy - Fundusze Europejskie, RP, UE

Nazwa projektu: Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz unowocześnienie zaplecza utrzymania taboru

Beneficjent projektu:
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z .o.o.

Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych:
Województwo Pomorskie

Wartość projektu i źródło dofinansowania:
Wartość całkowita: 295 455 650,31 zł
Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 153 657 181,29 zł

Wartość projektu (Beneficjent):
Wartość całkowita: 40 599 650,31 zł
Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 21 049 181,29 zł

Wartość projektu (Województwo Pomorskie):
Wartość całkowita: 254 856 000,00 zł
Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 132 608 000,00 zł

Termin realizacji projektu:
23.03.2015 – 31.12.2023

Wskaźniki projektu:

Beneficjent projektu:

Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego: 2 szt.
Pojemność zakupionych jednostek taboru kolejowego: 1 058

Województwo Pomorskie:

Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego: 8 szt.
Pojemność zakupionych jednostek taboru kolejowego: ok. 3528

Zakres, cel i planowane rezultaty projektu:

Projekt zakłada pozyskanie 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (wraz z zakupem sprzętu niezbędnego do utrzymania pojazdów), które będą obsługiwały przewozy aglomeracyjne, a jego głównym celem jest pogłębienie integracji oraz poprawa sprawności i efektywności systemu transportu zbiorowego w miastach i obszarach miejskich. Tabor kolejowy będzie wykorzystywany do realizacji przewozów na odcinku Gdańsk Śródmieście – Lębork na obszarze województwa pomorskiego.

Realizacja Projektu przyniesie skutki, które będą odczuwalne nie tylko przez lokalne społeczności, ale także przez odwiedzających region turystów czy inwestorów. Będzie to pozytywnie wpływało na wizerunek całego obszaru i zwiększało jego konkurencyjność.

Realizacja projektu wpłynie przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa, obsługi pasażerów i komfortu podróży oraz dostępności komunikacyjnej Trójmiasta. Ułatwi to przemieszczanie się i dojazd mieszkańców aglomeracji do miejsc pracy i nauki, co wpłynie pozytywnie na mobilność ludności oraz zwiększy atrakcyjność terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji.

Aktualności - Infrastruktura i Środowisko