Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Powołano grupę ekspertów, która będzie czuwać nad programem doskonalenia jakości w pomorskich szpitalach

Powołano grupę ekspertów, która będzie czuwać nad programem doskonalenia jakości w pomorskich szpitalach

Wiceprezes Copernicusa Krzysztof Wójcikiewicz oraz wicemarszałek Paweł Orłowski

Zespół specjalistów z podmiotów leczniczych, korporacji zawodów medycznych, administracji rządowej, organizacji pozarządowej i uczelni wyższych zajmie się m.in. monitorowaniem postępów z funkcjonowania programu.

 

 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 25 kwietnia 2018 r. zostały uroczyście wręczone akty powołania członkom grupy ekspertów ds. monitorowania postępów z  wdrożenia programu doskonalenia jakości. Jest on realizowany w jednostkach wykonujących działalność leczniczą, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest województwo pomorskie.

 

Zadania specjalistów

Istniejąca od 2014 r. grupa robocza opracowała specjalny program doskonalenia jakości usług medycznych w tzw. szpitalach marszałkowskich. Dotyczy to m.in. lepszego dostępu pacjenta do świadczeń. Teraz zespół ten, w powiększonym składzie, został przekształcony w grupę ekspertów. Zajmie się wdrożeniem i monitorowaniem programu doskonalenia jakości, w szczególności ujednoliceniem procedur i dokumentów. Przygotuje też jeden wspólny dla wszystkich szpitali schemat, na podstawie którego podmioty lecznicze stworzą własny i indywidualny przewodnik dla pacjenta. Będzie weryfikował również szpitalne raporty z etapów wdrożenia programu. Na tej podstawie grupa ekspertów opracuje wytyczne udoskonalające realizację poszczególnych działań.

Członkowie grupy ekspertów. Fot. Dorota Kulka

 

Kto będzie doradzał?

Skład zespołu został przyjęty uchwałą nr 327/318/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z 3 kwietnia 2018 r.

W skład grupy weszli:

 • lek. Zbigniew Krzywosiński – dyrektor ds. medycznych Szpitala św. Wojciecha (Copernicus Podmiot Leczniczy)
 • mgr piel. Marzena Olszewska-Fryc – dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki Szpitala im. Mikołaja Kopernika (Copernicus Podmiot Leczniczy)
 • dr  Marzena Barton – dyrektor ds. pielęgniarstwa Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie
 • dr n. hum. Aleksandra Szulman-Wardal – kierownik pracowni psychologicznej z zespołem psychologów i logopedów Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, pracuje w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr n. zdr. Beata Wieczorek Wójcik – dyrektor ds. pielęgniarstwa Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie (Szpitale Pomorskie)
 • lek. Jolanta Ferszka-Bykowska – zastępca dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
 • lek. Magdalena Piekarec – zastępca dyrektora ds. lecznictwa Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
 • lek. Krzysztof Kołcz – zastępca dyrektora ds. lecznictwa Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim
 • dr n. med. Marzena Mazur – członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
 • mgr piel. Anna Czarnecka  – przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 • w Gdańsku prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska – kierownik Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran – kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej w Katedrze Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych
 • dr Justyna Kujawska – Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
 • Regina Szymańska – kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku
 • Maciej Laszkiewicz – zastępca dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przewodniczący grupy ekspertów
 • lek. Krzysztof Wójcikiewicz – wiceprezes ds. medycznych Copernicusa Podmiotu Leczniczego, zastępca przewodniczącego grupy ekspertów
 • Beata Lewkowicz – pracownik Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, sekretarz grupy ekspertów

Powołanie

Akt powołanie. Fot. Dorota Kulka

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.