Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/97850329-8503-455d-8483-0cc95804a092-1-scaled.jpg “Potencjał B+R organizacji macierzystych z obszaru farmacji / kosmetologii” 1 grudnia na GUMedzie

“Potencjał B+R organizacji macierzystych z obszaru farmacji / kosmetologii” 1 grudnia na GUMedzie

Rada Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia zaprasza na spotkanie pn. “Potencjał B+R organizacji macierzystych z obszaru farmacji / kosmetologii”, które odbędzie się 1 grudnia (piątek) 2017 roku o godz. 12:00 w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w sali Atheneum Gedanense Novum.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać na adres: azaczek@gumed.edu.pl

Program spotkania
12:00 – 12:15 Otwarcie
12:15 – 13:15

1. Prof. Krzysztof Narkiewicz  – prezentacja inicjatywy Centrum Medycyny Translacyjnej
2. Dr Wojciech Kuźmierkiewicz – prezentacja firmy Polpharma
3. Prof. dr hab. Igor Konieczny – prezentacja Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG – GUMed
4. Prof. dr hab. Sławomir Milewski – prezentacja Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
5. Dyrektor dr Małgorzata Stokrocka – prezentacja firmy Adamed

13:15 – 13:30 Przerwa
13:30 – 14:20

6. Dyrektor mgr Piotr Malanowicz – prezentacja firmy Lek-Am
7. Dr Łukasz Guzik – prezentacja firmy Spark Lab
8.Kierownik laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego mgr Katarzyna Grużewska – prezentacja firmy Oceanic
9. Prof. dr hab. Zbigniew Kaczyński – prezentacja Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskie
10. Prof. dr hab. Michał Markuszewski – prezentacja Wydziału Farmaceutycznego z OML Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

14:20 – 15:00 Dyskusja
15:00 – Poczęstunek / dyskusje kuluarowe 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.