Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Ponad 3 mln zł na wsparcie dla gdyńskich rodzin. Na co będzie przeznaczona pomoc?

Ponad 3 mln zł na wsparcie dla gdyńskich rodzin. Na co będzie przeznaczona pomoc?

Na zdj. od lewej. wiceprezydent Gdyni Michał Guć, marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski.

Pomocą zostaną objęte rodziny w trudnej sytuacji życiowej. Pieniądze zostaną przeznaczone m. in. na stworzenie klubu rodzica, warsztaty kompetencyjne dla młodzieży czy wsparcie rodzin w organizacji czasu wolnego. Gdyńskie rodziny skorzystają z takiej pomocy do grudnia 2019 r.

 

Projekt to wspólne przedsięwzięcie Gdyni i 9 organizacji pozarządowych. Wartość umowy wynosi ponad 3,6 mln zł, z czego z funduszy europejskich pochodzi ponad 3 mln zł.

 

Do kogo po pomoc?

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski, 14 marca 2017 r. podpisali z wiceprezydentem Gdyni Michałem Guciem umowę o dofinansowanie projektu – „Rozwój usług społecznych w Gdyni”.

– Jest to niezwykle ważne, że aż 9 organizacji pozarządowych uczestniczy w realizacji przygotowanego przez Gdynię projektu z zakresu usług społecznych – podkreślił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Partnerzy projektu to: Stowarzyszenie 180 Stopni, Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop, Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni, Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego, Fundacja Inicjatyw Społecznych „Łajba”, Gdyńskie Stowarzyszenie Familia, Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava, Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego Zielona Myśl.

 

Kto i co zyska?

– Tak wielkiego projektu społecznego jeszcze nie mieliśmy – zaznaczył wiceprezydent Gdyni Michał Guć.

W przedsięwzięciu ma wziąć udział 331 mieszkańców Gdyni – dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także młodzi opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.

W ramach działań planuje się m.in.:

  • utworzenie i funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych;
  • pracę socjalną z rodziną;
  • działania wspierające rodziny w organizacji czasu wolnego:
  • tworzenie grup samopomocy np. ogrodniczych, krawieckich, stolarsko-meblarskich;
  • warsztaty dla młodzieży z zakresu m.in. doradztwa zawodowego, ekonomicznego, psychoedukacji seksualnej;
  • powstanie klubu rodzica, który zorganizuje zbiórki żywności, zajęcia kulinarne czy warsztaty rękodzieła.

 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.