Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Ponad 102 mln zł dla pomorskich firm i jednostek naukowych. Skorzystaj z dotacji na badania i rozwój

Ponad 102 mln zł dla pomorskich firm i jednostek naukowych. Skorzystaj z dotacji na badania i rozwój

Fot. ©Depositphotosalexraths

Organizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza konkurs to szansa dla przedsiębiorców i naukowców nastawionych na realizację innowacyjnych projektów. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać do końca września 2017 r.

 

Nabór projektów rozpoczął się 1 sierpnia i potrwa do 29 września 2017 r. Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w kwietniu 2018 r. Pula środków wynosi ponad 102 mln zł.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wsparcie skierowane jest zarówno do rozpoczynających, jak i kontynuujących działalność badawczą i rozwojową (B+R). W zależności od typu realizowanego projektu, o środki mogą ubiegać się przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach, m.in. z innymi firmami, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.

 

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Firmy i jednostki naukowe mogą pozyskać dofinansowanie m.in. na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wsparcie procesów zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej. Dotacje będzie można wykorzystać np. na zakup patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Konkurs stwarza również możliwość sfinansowania utworzenia i rozwijania infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Chodzi tutaj przede wszystkim o wsparcie budowy, rozbudowy, przebudowy laboratoriów, działów lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, jak również zakup specjalistycznego wyposażenia (aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych).

Warto zaznaczyć, że preferowane będą projekty realizowane w ramach partnerstw i wpisujące się w inteligentne specjalizacje regionu, jak również przedsięwzięcia z zakresu technologii przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji substancji szkodliwych do środowiska.

 

Konkurs organizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna informacja o naborze wraz z regulaminem konkursu i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza oraz na stronach serwisu RPO Województwa Pomorskiego i portalu Funduszy Europejskich.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.