Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Pomóż Komisji kształtować nowy konkurs poświęcony EUGreenDeal w ramach programu Horyzont 2020

Pomóż Komisji kształtować nowy konkurs poświęcony EUGreenDeal w ramach programu Horyzont 2020

Konkurs Europejski Zielony Ład ma na celu zmobilizowanie badań i innowacji do wspierania sprawiedliwej, zrównoważonej i nie wykluczającej nikogo transformacji społecznej w procesie odbudowy po pandemii koronawirusa. Udział w ankietach można wziąć do 3 czerwca 2020 r. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wyrażenia swojej opinii!

Komisja ma nadzieję, że konkurs przyczyni się do ekologicznego i cyfrowego ożywienia gospodarczego oraz do zwiększenia odporności społecznej, na przykład w rolnictwie, przyspieszenia różnorodności biologicznej odnawialnych źródeł energii, czystego transportu i modernizacji w kierunku czystego i zamkniętego przemysłu.

Oczekuje się, że projekty stosunkowo szybko przyniosą konkretne wyniki i pokażą, w jaki sposób badania i innowacje mogą dostarczyć konkretnych rozwiązań dla głównych priorytetów Green Deal.

Właśnie dlatego zaproszenie do składania wniosków będzie wspierać:

  • aplikacje pilotażowe, projekty demonstracyjne i innowacyjne produkty
  • innowacje dla lepszego zarządzania zieloną i cyfrową transformacją
  • innowacje społeczne i łańcuch wartości.

Oprócz stawiania na rozwój technologiczny i demonstracje konkurs Europejski Zielony Ład zachęca do eksperymentów i innowacji społecznych, które dadzą nowe sposoby na zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego i wzmocnienie pozycji obywateli.

Zaproszenie do składania wniosków EU Green Deal będzie dotyczyć 11 obszarów:

  • osiem obszarów tematycznych odzwierciedla osiem kluczowych kierunków pracy w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. W każdym obszarze jeden lub więcej tematów dotyczy któregoś z wyzwań European Green Deal. Tematy dotyczą konkretnych innowacji technologicznych i społecznych, które mogą stosunkowo szybko pomóc w zrównoważonej transformacji po epidemii koronawirusa;
  • trzy obszary horyzontalne (wzmacnienie wiedzy; wzmacnienie pozycji obywateli; współpraca międzynarodowa), które obejmują osiem obszarów tematycznych i oferują perspektywę długoterminową w zakresie realizacji przekształceń określonych w European Green Deal.

Komisja Europejska opublikowała projekty tematów konkursowych i prowadzi konsultacje społeczne na temat ostatecznego kształtu zaproszeń do składania wniosków. Każdy może pomóc w kształtowaniu tych tematów, biorąc udział w ankietach dla każdego obszaru. Swoją opinię można wyrazić do 3 czerwca 2020.

Po zakończeniu konsultacji, Komisja sformułuje ostateczne tematy konkursowe i otworzy nabór wniosków – w połowie września 2020 r. Planowany termin składania wniosków upłynie pod koniec stycznia 2021 r.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.