Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Który pomorski zabytek jest najbardziej zadbany? Dowiemy się za miesiąc

Który pomorski zabytek jest najbardziej zadbany? Dowiemy się za miesiąc

Szpital Jerozolimski w Malborku jest na liście nominowanych w konkursie Zabytek Zadbany. Fot. Centrum Informacji Turystycznej w Malborku

Baszta Jacek z Gdańska, helskie Muzeum Rybołówstwa oraz kościół zamkowy w Malborku mają szansę zdobyć prestiżową nagrodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nominowanych jest prawie sto zabytków z całego kraju.

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił listę uczestników kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Zabytek Zadbany. Po wstępnej ocenie nadesłanych zgłoszeń do następnych jego etapów zakwalifikowały się 94 obiekty z 15 województw, w tym sześć z naszego regionu. Jury oceniając je będzie brało pod uwagę m.in. prawidłowe wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich, jak również właściwe użytkowanie danego zabytku. Chodzi tutaj np. organizowanie wystaw i koncertów lub innych wydarzeń kulturalnych.

 

Które pomorskie zabytki mają szansę na zwycięstwo?

W kategorii Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu:

  • Brama Nizinna w Gdańsku zbudowana w 1626 r. jako element nowożytnych fortyfikacji. Była jedną z czterech ówczesnych bram miejskich i umożliwiała wjazd do Gdańska od strony południowej. Współcześnie jest jedyną historyczną bramą, przez którą odbywa się regularny ruch drogowy.
  • Baszta Jacek w Gdańsku – najwyższa ze średniowiecznych baszt gdański, wzniesiona na początku XV w. Dawniej nosiła żartobliwą nazwę „Kiek in de Kök” („Patrz do kuchni”) ze względu na znajdujące się w pobliżu zabudowania klasztoru dominikanów.
  • Obwarowania staromiejskie w Malborku pozostałości średniowiecznych murów obronnych połączonych z bramami i basztami, powstałych już w końcu XIII w. wraz z budową sąsiadującego z miastem zamku krzyżackiego.
  • Kościół NMP w zespole zamkowym w Malborku dawna kaplica zamkowa, rozbudowana po przeniesieniu stolicy Państwa Zakonnego do Malborka w 1309 r. Pod koniec II wojny światowej kościół został poważnie uszkodzony i dopiero w ubiegłym roku zakończyła się jego renowacja.
  • Dawny kościół – obecne Muzeum Rybołówstwa w Helu oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku mieszczący się w poewangelickim kościele św. Piotra i Pawła, którego początki sięgają XV w.

W kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych:

  • Szpital Jerozolimski w Malborku budynek z XVI w., który pierwotnie pełnił rolę przytułku. Dziś jest siedzibą Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji, a w niedalekiej przyszłości ma tam też powstać centrum współpracy polsko-niemieckiej.

Zabytek zadbany jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami, w tym propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytkowych obiektów. Laureatów i wyróżnionych edycji 2017 poznamy na uroczystej gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która odbędzie się 19 kwietnia 2017 r. w Bydgoszczy.

*  *  *

Pomorscy laureaci i wyróżnieni w ostatnich edycjach konkursu Zabytek Zadbany

Edycja 2016
Laureat w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych:
Muzeum Emigracji, dawny Dworzec Morski w Gdyni 

Edycja 2015
Wyróżnienie w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych:
Kościół Świętego Jana – Centrum Świętego Jana Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku

Edycja 2014
Wyróżnienie w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych:
Kościół poewangelicki w Nowym Stawie 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.