Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Pomorskie najlepsze w Polsce w wykorzystaniu unijnych środków. Wyprzedziliśmy nawet programy rządowe

Pomorskie najlepsze w Polsce w wykorzystaniu unijnych środków. Wyprzedziliśmy nawet programy rządowe

poziom realizacji programów unijnych

Pomorskie wykorzystało już 52 procent budżetu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. To najlepszy wynik w Polsce.

 

Ministerstwo Rozwoju podało, że Pomorskie wyprzedza w rankingu wdrażania unijnych środków nawet programy krajowe, takie jak Infrastruktura i Środowisko czy Wiedza Edukacja Rozwój, wykorzystując największy procent zaplanowanego budżetu. To jest prawie 3,9 mld zł na wszystkie 759 projektów. Łączna wartość dofinansowanych projektów to 5,3 mld zł.

 

Pomorze liderem

To istotne dane w toczącej się obecnie dyskusji na temat szybkości wykorzystywania środków unijnych i ewentualnego zwiększenia kontroli rządu nad wydatkowaniem funduszy europejskich na poziomie regionalnym. – Argument o zbyt wolnym korzystaniu ze środków unijnych w regionach jest chybiony, bo niezgodny ze stanem faktycznym – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego – Pomorskie jest na pierwszym miejscu, ale zaraz za nim są województwa wielkopolskie i lubuskie. Programy krajowe realizowane przez rząd zajmują dopiero kolejne pozycje – dodaje marszałek

 

Nowe drogi i linie kolejowe

Mieszkańcy województwa pomorskiego dzięki dotacji z RPO WP 2014-2020 mogą się cieszyć między innymi z nowych miejsc w przedszkolach, sprawniejszego systemu zdrowotnego czy ulepszonej infrastruktury kolejowej i drogowej. A to tylko kilka ze zrealizowanych do tej pory zadań.

Więcej na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.