Nagrodę Europejski Region Przedsiębiorczości od 2011 r. przyznaje Komitet Regionów w porozumieniu z Komisją Europejską. Do tej pory otrzymały ją 24 regiony. W tym jeden z Polski – Małopolska w 2016 r.

 

Unikatowa wizja biznesu

Województwo pomorskie oraz Gdańsk zostały nagrodzone za unikatową na tle innych miast i regionów wizję budowania potencjału pracowników. Opiera się ona o otwartość na migrantów, którzy wzmacniają potencjał gospodarczy regionu. Nagrodę marszałkowi i wiceprezydentowi wręczył w Brukseli Markku Markkula, wiceprzewodniczący Komitetu Regionów.

– Ta nagroda jest dla nas bardzo wyjątkowa – mówił podczas gali wręczenia nagród Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – To ukoronowanie wizji, którą samorząd województwa pomorskiego nakreślił kilka lat temu w regionalnej strategii rozwoju. To wizja regionu otwartego, wspierającego różnorodność. Z dumą mogę powiedzieć, że w wielu obszarach gospodarczych Pomorskie jest liderem nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Te obszary to utrzymujący się wysoki wzrost PKB, skuteczna walka z bezrobociem, dynamiczny przyrost nowych przedsiębiorstw, a także coraz bardziej proeksportowe ukierunkowanie naszej gospodarki – podkreślał Struk.

W swoim wystąpieniu marszałek Struk wspomniał także o tradycjach hanzeatyckich Gdańska, które wzmacniają różnorodność pracowników oraz współpracę wszystkich ważnych dla gospodarki środowisk: samorządów, biznesu, uczelni wyższych i organizacji społecznych.

 

Nagroda Europejski Region Przedsiębiorczości została wręczona podczas specjalnej gali na 135. sesji
Komitetu Regionów. Fot. Aleksandra Chalińska

 

Ważne słowa: solidarność i współpraca

Wśród inicjatyw, jakie pozytywnie wpływają na przedsiębiorczość regionu, są m.in. Invest in Pomerania, Agencja Rozwoju Pomorza, dzięki którym powstają centra biznesowe np. w Gdyni na Łużyckiej i w Gdańsku koło Uniwersytetu Gdańskiego. Powstają obszary inwestycyjne na Pomorzu: strefy ekonomiczne, parki technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości. W ramach Bussines Week ze specjalnych spotkań i inspirujących wykładów korzysta młodzież i poczatkujący przedsiębiorcy. W działaniach samorząd wspiera też Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli, które zajmuje się tworzeniem partnerstw biznesowych, naukowych oraz promuje w Unii Europejskiej działania w regionie.

Jednak nie tylko inwestycje powodują, że Gdańsk i województwo pomorskie wyróżniają się na tle innych europejskich regionów w zakresie przedsiębiorczości. – O tym, że dostaliśmy nagrodę zdecydowały też nasze umiejętności i kompetencje miękkie – mówi Ludwik Szakiel, zastępca dyrektora Departament Rozwoju Gospodarczego UMWP. – Razem z Gdańskiem pokazaliśmy, że dwa słowa są dla nas szczególnie ważne. To solidarność i współpraca. Zasoby ludzkie to dla nas priorytet, dlatego wpieramy również migrantów licznie przybywających do naszego województwa. A Gdańsk dodatkowo jest pionierem w Polsce w zakresie wdrażania modelu wsparcia migrantów – podkreślił Szakiel.

 

Wyniki tegorocznej edycji nagrody Europejski Region Przedsiębiorczości. Fot. Aleksandra Chalińska

 

Nagrodzeni za pierwszym podejściem

Przedstawiciele Komitetu Regionów przyznali Pomorskiemu oraz Gdańskowi dodatkowe punkty za prowadzenie wspólnej polityki wsparcia przedsiębiorczości. W uzasadnieniu przyznania nagrody wskazali, że działania te są wielopoziomowe i wyjątkowe na tle innych regionów. Została też podkreślona unikatowa świadomość wartości dodanej różnorodności i jej ogromnego potencjału dla tempa rozwoju gospodarczego i społecznego. To wyróżnia Pomorskie i Gdańsk na tle innych krajów europejskich. Nasz region jako jeden z nielicznych został nagrodzony tytułem Europejski Region Przedsiębiorczości za pierwszym podejściem.

– Dzisiejszy Gdańsk to pionierska wizja budowania zróżnicowanych zasobów ludzkich w oparciu o otwartość na przybyszów z zewnątrz – mówił po odebraniu nagrody Alan Aleksandrowicz, wiceprezydenta Gdańska. – Świadomość wartości, jakie przynoszą migracje, jest cechą wyróżniającą nasze miasto i region. Jest to cecha wspólna dla wszystkich środowisk: Dla biznesu, nauki, samorządów i organizacji społecznych. Robimy wiele, by Gdańsk był nie tylko idealnym miejscem do pracy, ale i życia. Miejscem przyjaznym mieszkańcom pod każdym względem – tłumaczył Aleksandrowicz.

Nagrodę Europejski Region Przedsiębiorczości 2020 poza Gdańskiem i województwem pomorskim otrzymały w tym roku także hiszpańska Nawarra i szwedzki Göteborg.

 

To kolejne wyróżnienie

Pomorskie i Gdańsk wielokrotnie były już wyróżnianie w rankingach gospodarczych. W ciągu ostatnich dwóch lat w dziesięciu zestawieniach region zajmował najwyższe miejsca na podium. Między innymi w 2018 r. Gdańsk został uhonorowany Perłą Samorządu, zajmując pierwsze miejsce w rankingu dla najlepszych gmin oraz ich włodarzy organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną. W tym samym roku województwo pomorskie zajęło trzecie miejsce w rankingu innowacyjności polskich regionów (Indeks Millennium 2018 – Potencjał Innowacyjności Regionów, a w 2017 r. zajęło drugie miejsce w rankingu przedsiębiorczości Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Gdańsk jest też także najlepszym miejscem do życia. Pokazały to rankingi TripAdviror, który rekomenduje Gdańsk jako pierwsze, najlepsze do mieszkania miejsce w Europie i piątym na świecie (raport „Top Destinations on the Rise”).

– Dzisiejsza nagroda to kolejne wyjątkowe docenienie naszych działań – mówi Mieczysław Struk. – Tym samym zostaliśmy wyrażeni na polu międzynarodowym i wypromowani jako region dobry dla inwestycji, który oferują przyjazną infrastrukturę i wykwalifikowaną kadrę. Nasza owartość po raz kolejny została doceniona, co na pewno zostanie zauważone w całej Europie – tłumaczy Struk.

 

Nagrodę Europejski Region Przedsiębiorczości ustanowił Komitet Regionów we współpracy z Komisją Europejską. Wspierają ją Parlament Europejski, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz zainteresowane podmioty na szczeblu UE. Nagroda służy wyłanianiu i nagradzaniu regionów i miast UE o wyróżniającej się i wychodzącej w przyszłość strategii rozwoju przedsiębiorczości, bez względu na ich wielkość, zamożność czy konkretne kompetencje. Obszary, które przedstawią najbardziej wiarygodną, zauważalną, przyszłościową i obiecującą strategię polityczną, otrzymują w danym roku tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości.

Dotychczas tytuł ERP przyznano 24 terytoriom europejskim. Jako pierwsze w 2011 r. otrzymały ją: Brandenburgia (Niemcy), Hrabstwo Kerry (Irlandia) i Murcja (Hiszpanii).