Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Pomorskie gminy oszczędzą energię. Ponad 45 milionów złotych na modernizacje budynków

Pomorskie gminy oszczędzą energię. Ponad 45 milionów złotych na modernizacje budynków

Podpisanie umów

Tujsk, Egiertowo, Goręczyno, Zaskoczyn, Giemlice to tylko niektóre z miejscowości, w których zostaną zmodernizowane budynki. W 53 miejscach będzie nowa instalacja cieplna, nowe okna czy centralne ogrzewanie.

 

Marszałkowie Mieczysław Struk oraz Wiesław Byczkowski 27 kwietnia 2017 r. podpisali 10 umów w sprawie dofinansowania kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w gminach Stegna, Pszczółki, Hel, Puck, Cedry Wielkie Pruszcz Gdański, Somonino, Tczew oraz w powiecie wejherowskim i gdańskim. Projekty zostały zapisane w strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To wspólne przedsięwzięcia, które mają poprawić jakość życia mieszkańców pomorskiej metropolii.

 

Będzie cieplej i taniej

Inwestycje dotyczą budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych. Łącznie będą to 53 obiekty.  W kilku miejscowościach dofinansowana zostanie termomodernizacja szkół. Prace obejmą wymianę okien i drzwi, docieplenie ścian oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. W budynkach mieszkalnych w Egiertowie, Połęczynie, Goręczynie, Straszynie, Giemlicach i Cedrach Wielkich zaplanowano docieplenie ścian zewnętrznych, izolację fundamentów i nową stolarkę okienną. W ten sposób prawie 623 gospodarstwa domowe uzyskają lepszą klasę energetyczną, co oznacza zmniejszenie zużycia i strat energii elektrycznej i cieplnej, a przez to niższe rachunki za ogrzewanie i prąd.  Dzięki obniżeniu emisji dwutlenku węgla o ponad 5800 ton w roku, projekt przyczyni się też do poprawy jakości powietrza.  

 

Koszt projektów

Łączna wartość 10 podpisanych umów wynosi 45 mln zł.  Z tego prawie 28 mln. pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Największe dofinasowanie, prawie 8 mln zł. dostała gmina Tczew. Pieniądze zostaną wydane na termomodernizację trzech szkół, gimnazjum oraz przedszkola.

 

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Gmina Stegna

 

Wójt Gminy Stegna
– Pani Ewa Dąbska

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna”

 

RPPM.10.01.01-22-0007/16

5 976 939,52

5 976 939,52

4 628 751,15

77,44

Projekt zostanie zrealizowany do końca grudnia 2018 r. Przedmiotowy projekt realizowany będzie w 5 budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Stegna. Prace obejmą głęboką termomodernizację (wymiana źródła ciepła, modernizację instalacji CO i CWU, ocieplenie przegród, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz zastosowanie OZE) w

następujących obiektach:

1. Świetlicy wiejskiej w Bronowie – Bronowo 13b;

2. Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie – Gdańska 60, Stegna;

3. Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej – ul. Gdańska 7, Stegna;

4. Urzędu Gminy w Stegnie – ul. Gdańska 34, Stegna;

5. Zespołu Szkół w Tujsku – Tujsk 55.

W ramach projektu zmodernizowanych energetycznie zostanie 5 budynków użyteczności publicznej, co spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych o 436,16 ton równoważnika CO2/rok, oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 1 376 722,22 kWh/rok.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Powiat Wejherowski

Starosta Powiatu Wejherowskiego
– Pani Gabriela Lisius

 

Członek Zarządu

– Pan Jacek Thiel

„ Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.”

 

RPPM.10.01.01-22-0009/16

3 570 604,07

3 471 455,36

2 593 779,11

74,72

Projekt zostanie zrealizowany do końca grudnia 2018 r.  Przedmiotem przedsięwzięcia będą działania polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych z realizacją wszelkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej. Budynki powiatowe zostaną poddane kompleksowej modernizacji energetycznej, na którą składać się będą m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana i ocieplenie połaci dachowych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie/modernizacji węzłów i instalacji c.o. i c.w.u., izolacja akustyczna stropu i ścian wentylatorni wełną skalną oraz izolacja otokowa a także modernizacja wentylacji mechanicznej. Działaniami termomodernizacyjnymi zostaną objęte 3 budynki powiatowe, które posiadają audyty energetyczne tj.:

– PINB w Wejherowie;

– PZKS w Wejherowie ;

– budynek szkoły zawodowej “A” i Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Wejherowie.

W ramach projektu zmodernizowane energetycznie zostaną 3 budynki użyteczności publicznej, co spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych o  300,73 ton równoważnika CO2/rok, oraz zmniejszenie zużycia energii o  1 007 400,00 kWh/rok.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Gmina Miejska Tczew

 

Prezydent Miasta Tczewa

– Pan Mirosław Pobłocki

 

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew”

 

RPPM.10.01.01-22-0010/16

11 278 730,09

11 278 730,09

7 958 644,00

70,56

Projekt zostanie zrealizowany do końca listopada 2020 r. Przedsięwzięcie polega na podjęciu kompleksowej termomodernizacji pięciu budynków użyteczności publicznej. Termomodernizacja związana z infrastrukturą techniczną i dociepleniem zewnętrznym, poprawi efektywność energetyczną budynków. Kompleksową termomodernizacja zostanie

przeprowadzona w następujących obiektach: Szkoła Podstawowa nr 10, Gimnazjum nr 3, Szkoła Podstawowa nr 8, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole Nr 8. Kompleksowa termomodernizacja oraz zwiększenie efektywności energetycznej, przyczynią się do zmniejszenia emisyjności szkodliwych substancji. Przedsięwzięcie spowoduje zmniejszenie kosztów utrzymania budynków – poprzez zmniejszenie kosztów energii cieplnej, energii elektrycznej.

W ramach projektu zmodernizowanych energetycznie zostanie 5 budynków użyteczności publicznej, co spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych o 975,48 ton równoważnika CO2/rok, oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
o  3 441 400,00 kWh/rok.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

 Gmina Somonino

 

  Wójt Gminy Somonino                  – Pan Marian Kryszewski

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Somonino”

 

RPPM.10.01.01-22-0011/16

 

1 350 736,24

 

1 345 865,46

998 163,00

74,17

Projekt zostanie zrealizowany do grudnia 2017 r.  Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Somonino. Przedsięwzięcie polega na poprawie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych na obszarze

Gminy Somonino. Do których należą:

– budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrzycach;

– budynek Gminnego Przedszkola w Goręczynie;

– budynek Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Somoninie;

– budynek komunalny w Egiertowie;

– budynek komunalny w Połęczynie;

– budynek komunalny w Goręczynie.

W ramach projektu zmodernizowane energetycznie zostaną 3 budynki użyteczności publicznej oraz 3 wielorodzinne komunalne budynki mieszkalne, w których lepszą klasę zużycia energii uzyska 12 gospodarstw domowych. Spowoduje to spadek emisji gazów cieplarnianych o  175,70 ton równoważnika CO2/rok, oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o  709 224,93 kWh/rok.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

 Powiat Gdański

 

    Starosta Powiatu Gdańskiego                – Pan Stefan Skonieczny

 

Wicestarosta Powiatu Gdańskiego

– Pan Marian Cichon

 ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego – termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego.”

 

RPPM.10.01.01-22-0012/16

 

9 656 821,96

 

9 481 773,18

4 487 896,00

47,33

Projekt zostanie zrealizowany do końca sierpnia 2019 r.  Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji 5 obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Powiatu Gdańskiego. Będą to:

– Budynek Szkoły Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim;

– Budynek Internatu Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim;

– Budynek Warsztatów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie;

– Budynek Internatu Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie;

– Budynek Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie.

Realizacja zadania ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz redukcję zanieczyszczeń do powietrza. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków, zmniejszeniem użycia energii.

W ramach projektu zmodernizowanych energetycznie zostanie 5 budynków użyteczności publicznej, co spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych o 388,28 ton równoważnika CO2/rok, oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
o 1 599 972,22 kWh/rok.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Gmina Miejska Hel

 

   Burmistrz Helu   – Pan Klemens Adam Kohnke

„ Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu”

 

RPPM.10.01.01-22-0013/16

 

1 521 229,28

 

999 755,16

631 200,00

63,14

Projekt zostanie zrealizowany do końca października 2018 r.  Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsięwzięcie będzie polegało na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu, który składa się z „starej szkoły”, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum w zakresie:

– docieplenia ścian zewnętrznych części budynku wybudowanych do 1970 r. („stara szkoła” i szkoła podstawowa bez ścian sali gimnastycznej z zapleczem) warstwą izolacji ze styropianu;

– dociepleniu stropu poddasza „starej szkoły” i stropodachów szkoły podstawowej warstwą izolacji z wełny mineralnej;

– wymianie starej stolarki okiennej,

– montażu instancji słonecznej do przygotowania ciepłej wody,

– modernizacji systemu ogrzewania,

oraz na modernizacji oświetlenia wewnętrznego:

– w szkole podstawowej

– w gimnazjum i liceum.

W ramach projektu zmodernizowany energetycznie zostanie 1 budynek użyteczności publicznej, co spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych o 81,50 ton równoważnika CO2/rok, oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
o 258 366,67 kWh/rok.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Gmina Pszczółki

 

 Wójt Gminy Pszczółki 

– Pani Hanna Brejwo

 ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Pszczółki”

 

RPPM.10.01.01-22-0014/16

 

1 478 429,57

 

997 355,77

513 257,00

51,46

Projekt zostanie zrealizowany do końca grudnia 2018 r.  Projekt dotyczy modernizacji energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej:

– budynek główny Urzędu Gminy w Pszczółkach – planowany zakres będzie dokończeniem termomodernizacji obiektu i obejmować będą ocieplenie ścian zewnętrznych,

– budynek w podwórzu Urzędu Gminy w Pszczółkach – planowane prace będą dokończeniem termomodernizacji obiektu i obejmować będą ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu i wymianę pozostałej stolarki okiennej,

– budynek Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach – planowane jest ocieplenie ścian, stropodachu, wymiana drzwi i okien, częściowa modernizacja instalacji CO i CWU.

Cały zakres wynika z zaleceń audytów energetycznych i zostanie w pełni zrealizowany. Celami projektu są: poprawa stanu powietrza na terenie Gminy Pszczółki, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z budynków publicznych w miejscowości Pszczółki, a także oszczędne i ekologiczne funkcjonowanie budynków urzędu gminy (główny i w podwórzu) i gimnazjum w Pszczółkach.

W ramach projektu zmodernizowane energetycznie zostaną 3 budynki użyteczności publicznej, co spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych o 60,30 ton równoważnika CO2/rok, oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
o 300 250,00 kWh/rok.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Gmina Miasta Puck

 

 Burmistrz Miasta Puck

– Pani Hanna Pruchniewska

 ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck”

 

RPPM.10.01.01-22-0015/16

 

6 224 799,25

 

5 739 104,87

3 106 533,00

54,13

Projekt zostanie zrealizowany do końca października 2018 r.   Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej 2 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Puck. W ramach projektu zaplanowano termomodernizację:

1) budynku Urzędu Miasta Puck,

2) budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

Zakres prac przewiduje:

– docieplenie przegród zewnętrznych,

– wymianę okien,

– modernizację instalacji c.o.,

– modernizację instalacji c.w.u,

– modernizację oświetlenia wewnętrznego.

Ze względu na rodzaj paliwa stosowanego do ogrzewania obu budynków (węgiel) realizacja projektu będzie miała bardzo pozytywny wpływ na poprawę jakości powietrza w mieście Puck.

W ramach projektu zmodernizowane energetycznie zostaną 2 budynki użyteczności publicznej, co spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych o  290,80 ton równoważnika CO2/rok, oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 2 469 218,00 kWh/rok.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Gmina Cedry Wielkie

 

Wójt Gminy Cedry Wielkie  

– Pan Janusz Goliński

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkaniowych i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Cedry Wielkie”

 

RPPM.10.01.01-22-0017/16

2 805 727,33

2 704 752,33

1 357 297,00

50,18

Projekt zostanie zrealizowany do końca listopada 2018 r.  Projekt realizowany będzie na terenie gminy Cedry Wielkie, położonej w powiecie gdańskim, województwie pomorskim. Prace termomodernizacyjne realizowane będą w obrębie 3 obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy: Urząd Gminy w Cedrach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Giemlicach, Szkoła Podstawowa w Trutnowach oraz 2 mieszkaniowych: Komunalny budynek mieszkalny w Cedrach Wielkich, Komunalny budynek mieszkalny w Giemlicach.

Audyty energetyczne sporządzone dla każdego z budynków wykazały, że charakteryzują się one niską efektywnością

energetyczną i wymagają przeprowadzenia pilnych prac termomodernizacyjnych. Prace obejmą m.in. docieplenie przegród budynków, modernizację instalacji c.o. i c.w.u. i wymianę źródeł ciepła.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej systemów budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych na terenie Gminy Cedry Wielkie.

W ramach projektu zmodernizowane energetycznie zostaną 3 budynki  użyteczności publicznej oraz 2 wielorodzinne komunalne budynki mieszkalne, w których lepszą klasę zużycia energii uzyska 7 gospodarstw domowych. Spowoduje to spadek emisji gazów cieplarnianych o 297,72 ton równoważnika CO2/rok, oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 883 574,72 kWh/rok.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Gmina Pruszcz Gdański

 

Wójt Gminy Pruszcz Gdański  

– Pani Magdalena Kołodziejczak

„Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański”

 

RPPM.10.01.01-22-0018/16

1 295 263,25

1 263 283,25

1 040 176,00

82,34

Projekt zostanie zrealizowany do końca listopada 2017 r.  Projekt polega na termomodernizacji czterech mieszkalnych budynków komunalnych, będących własnością Gminy Pruszcz Gdański, znajdujących się w Straszynie przy ulicy:
Spacerowej 5, Spacerowej 7, Spacerowej 24 oraz Starogardzkiej 30. Zaplanowano następujące rodzaje działań:

• docieplenie ścian zewnętrznych, piwnicznych i fundamentowych,

• docieplenie stropów, stropodachów, dachów,

• wymiana okien,

• wymiana drzwi zewnętrznych,

• modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. wraz z wymianą źródła ciepła.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkaniowych w Gminie Pruszcz Gdański. Efektem zadania będzie redukcja zużycia energii finalnej, zmniejszenie lokalnej emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz wysokie oszczędności w eksploatacji obiektów. Realizacja zadania umożliwi obniżenie zapotrzebowania na ciepło na potrzeby grzewcze budynków (c.o.) oraz zapotrzebowania na energię na potrzeby

przygotowania ciepłej wody użytkowej o ok. 78%.

W ramach projektu zmodernizowane energetycznie zostaną 4 wielorodzinne komunalne budynki mieszkalne, w których lepszą klasę zużycia energii uzyska 19 gospodarstw domowych. Spowoduje to spadek emisji gazów cieplarnianych o 273,70 ton równoważnika CO2/rok, oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 674 172,00 kWh/rok.

 

 
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.