Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/af7d7bbb-7bdf-423a-a060-55d32bf7183e.jpg Pomorski nauczyciel lubi swoją pracę, ale nie poleciłby tego zawodu innym. O kondycji nauczyciela na Pomorskiej Radzie Oświatowej

Pomorski nauczyciel lubi swoją pracę, ale nie poleciłby tego zawodu innym. O kondycji nauczyciela na Pomorskiej Radzie Oświatowej

Posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej

Prawie 1500 nauczycieli z naszego województwa wzięło udział w specjalnej ankiecie dotyczącej kondycji zawodowej pomorskich belfrów. Wyniki ankiety były jednym z tematów poruszanych podczas posiedzenia Pomorskiej Rady Oświatowej, które odbyło się 20 października w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

 

Badanie dotyczące kondycji zawodowej pomorskich nauczycieli przygotował Samorząd Województwa Pomorskiego we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. Jest to jedno z pierwszych tego typu badań w kraju.

 

Czy nauczyciele lubią swoją pracę

W czasie posiedzenia Pomorskiej Rady Oświatowej dr Maciej Dębski z Uniwersytetu Gdańskiego przedstawił wstępną analizę ankiet. Badanie sprawdzające kondycję zawodową pedagogów było anonimowe i wzięło w nim udział 1475 nauczycieli ze szkół województwa pomorskiego.

Z badania wynika, że statystyczny pomorski nauczyciel pracuje w zawodzie co najmniej od 6 lat. Co zadecydowało, że wybrał ten zawód? Najwięcej osób odpowiedziało, że dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą, na drugim miejscu powołanie, na trzecim  były tradycje rodzinne. W przypadku 11 proc. badanych  zadecydował przypadek a  4,3 proc. wybrało pracę z dziećmi, bo nie miało innego pomysłu na życie. Tylko 2,8 proc. wybrało zawód nauczyciela z powodu wysokiego prestiżu. Co ciekawe, z ankiet wynika, że około 90 proc. nauczycieli lubi swoją, ale nie poleciliby zawodu nauczyciela innej osobie. Zadeklarowało tak prawie 60 proc. ankietowanych.

 

Reforma budzi niepokój

W związku z ostatnią reformą oświaty 51,7 proc. badanych nauczycieli stwierdziło, że wprowadzane zmiany budzą w nich niepokój. Natomiast 23,2 proc. pozostaje bierna wobec zmian. Niewiele mniej ankietowanych (19,7 proc.) boi się, że w związku z reformą straci pracę, a 18,7 proc. nauczycieli uważa, że wprowadzone zmiany są dla nich szansą na rozwój. Część pedagogów (3,6 proc.) przekwalifikowuje się do pracy w innym zawodzie, a ponad 7 proc. z powodu reformy oświaty musi łączyć etaty w kilku placówkach. Wielu nauczycieli skarży się na przewlekłe zmęczenie. A co piąty pedagog może czuć się wypalony zawodowo. Wśród 15 zawodów, które nauczyciele uważają za najbardziej poważne, swój wymienili dopiero na ósmym miejscu po m.in. lekarzu, prawniku, strażaku, pracowniku naukowym i duchownym.

Wyniki badania zostaną wykorzystane zarówno do uszczegółowienia obecnej oferty wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli, jak i posłużą samorządom lokalnym do tworzenia własnych polityk oświatowych. 

 

Nauczyciel Pomorza 2017

O kondycji pomorskiego nauczyciela będzie też mowa 27 października (piątek) podczas VI Forum Pomorskiej Edukacji. W trakcie konferencji zostaną przedstawione m.in. wyniki badań, realizowanych we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Podczas spotkania na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się również gala wręczania Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego najlepszym nauczycielom Pomorza 2017.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.