Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/2a2a7ee7-3c5d-41c8-9a86-d42f96cf569c.jpg Pomorska Przyjazna Szkoła Zdalna. Nowoczesne technologie wsparciem dla nauczycieli i uczniów

Pomorska Przyjazna Szkoła Zdalna. Nowoczesne technologie wsparciem dla nauczycieli i uczniów

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy samorządem województwa pomorskiego a firmą T-Systems Polska sp. z o.o.

W związku z epidemią koronawirusa oraz przejściem szkół na edukację zdalną, samorząd województwa pomorskiego podjął działania mające na celu wsparcie nauczycieli oraz uczniów. W ramach projektu Pomorska Przyjazna Szkoła Zdalna bezpłatnie zostaną im udostępnione programy i aplikacje komputerowe.

 

Porozumienie z firmą T-Systems Polska sp. z o.o. dotyczące realizacji projektu Pomorska Przyjazna Szkoła Zdalna zostało podpisane 12 maja 2020 r. Wydarzenie miało nietypowy charakter, ponieważ odbyło się podczas wideokonferencji. Samorząd województwa pomorskiego reprezentowali marszałkowie Mieczysław Struk oraz Józef Sarnowski. Celem tej współpracy jest udostępnienie zaawansowanych, a jednocześnie przyjaznych i bezpłatnych narzędzi zdalnego kształcenia.

 

Edukacja w czasie epidemii

Większość nauczycieli w województwie pomorskim realizuje obecnie zajęcia w oparciu o różnorodne programy i aplikacje, powszechnie dostępne lub zakupione przez szkoły i organy je prowadzące. Jednak z badań przeprowadzonych przez wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli wynika, że ponad 66 proc. nauczycieli nie czuje się przygotowanymi do realizacji edukacji zdalnej. Jednocześnie, około 75 proc. z nich deklaruje, że używa e-dziennika oraz poczty e-mail jako narzędzi edukacji zdalnej. Oznacza to, że tego rodzaju kształcenie realizowane jest przez nich w sposób intuicyjny i polega głównie na przesyłaniu uczniom materiałów i zadań do samodzielnej pracy.

– Niezależnie od sytuacji uczniowie potrzebują bieżącego realnego kontaktu oraz interakcji z grupą rówieśniczą oraz z nauczycielem, zarówno w kontekście tłumaczenia przez niego treści edukacyjnych, jak i realizacji funkcji wychowawczej – mówi marszałek Mieczysław Struk. – Mamy nadzieję, że podjęta inicjatywa w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakości prowadzonego obecnie w trudnych warunkach zdalnego kształcenia oraz do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, a także wyeliminuje zjawisko utraty przez uczniów dostępu do edukacji.

 

Bezpłatne programy dla uczniów

W ramach podpisanego porozumienia T-Systems Polska sp. z o.o. bezpłatnie udostępni programy pakietu Microsoft Office 365 wraz z aplikacją Teams do zdalnego kształcenia zainteresowanym szkołom województwa pomorskiego. Ze wsparcia będą mogli skorzystać wszyscy uczniowie, bez względu na miejsce zamieszkania czy możliwości finansowe. Ponadto, aby sprawnie korzystać z udostępnionych narzędzi, firma oferować będzie pomoc w zakresie rejestracji szkół i uczestników oraz obsługi technicznej.

– W okresie epidemii weszliśmy w okres przyspieszonej transformacji cyfrowej, a w naszej firmie zajmujemy się profesjonalnym przygotowaniem instytucji oraz przedsiębiorstw do tego, by sobie radziły z nowymi wyzwaniami – podkreśla Mariusz Chochołek, prezes T-Systems Polska sp. z o.o. – Jesteśmy niezmierni wdzięczni, że mogliśmy się włączyć w projekt Pomorskiej Przyjaznej Szkoły Zdalnej. Jest on unikalny, ponieważ łączy działania samorządu i znajomość lokalnej edukacji z naszą wiedzą w zakresie nowoczesnych i przyjaznych narzędzi, które mogą efektywnie wspierać zdalne nauczanie w szkołach.

Realizacją projektu ze strony naszego samorządu zajmą się wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Powstanie przy nich Pomorskie Centrum Wsparcia Szkół, które we współpracy z firmą T-Systems Polska oferować będzie bieżącą pomoc nauczycielom realizującym kształcenie zdalne.

Nowy system będzie wprowadzany pilotażowo w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi. – Zależy nam na tym, aby w projekt zaangażowały się szkoły z małych miejscowości i wsi, które mają problemy ze zdalną nauką i dostępem do odpowiednich narzędzi – informuje Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Wojewóztwa Pomorskiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.