Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Polska szkoła przed strajkiem włoskim. Czy jest szansa na poprawę sytuacji w edukacji?

Polska szkoła przed strajkiem włoskim. Czy jest szansa na poprawę sytuacji w edukacji?

Debata podczas spotkania Pomorskiej Rady Oświatowej na Politechnice Gdańskiej. Fot. Aleksandra Chalińska

O trudnej sytuacji w szkole, chaosie prawnym i organizacyjnym, problemach z finansowaniem i zarobkach nauczycieli rozmawiali w piątek, 4 października 2019 roku na Politechnice Gdańskiej uczestnicy Pomorskiej Samorządowej Debaty Edukacyjnej. Uczestnicy spotkania określili kierunki rozwoju edukacji w naszym regionie.

 

Była to już czwarta debata z cyklu. Poprzednie odbyły się we wrześniu w Chojnicach, Słupsku i Tczewie. Zorganizowała je Pomorska Rada Oświatowa, której przewodniczącym jest marszałek Mieczysław Struk.

 

Nauczyciele ogłaszają strajk

Zawiązek Nauczycielstwa Polskiego poinformował, że nauczyciele rozpoczną strajk włoski 15 października 2019 r. Protest będzie bezterminowy, a wychowawcy w tym czasie nie będą wykonywali zadań dodatkowych, które nie są zapisane w statucie organizacyjnym szkoły i wykraczają poza 40-godzinny tydzień pracy. Oznacza to, że nauczyciele m.in. nie będą zajmować się uczniami podczas wycieczek szkolnych, weekendowych konkursów czy przeprowadzać dodatkowych prac, jak np. inwentaryzacja w szkole.

– Sytuacja nauczycieli i edukacji w kraju jest bardzo trudna – mówi Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu UMWP. – Przeprowadzone przez nas debaty pokazały, że nauczyciele oraz uczniowie mierzą się na co dzień z pogłębiającym się chaosem prawnym i organizacyjnym w szkołach, spadkiem prestiżu zawodu nauczyciela, nieadekwatnymi płacami, przeładowanym programem nauczania i brakiem powiązania między poszczególnymi dziedzinami wiedzy. Szkoły nie przygotowują młodych ludzi do życia we współczesnym świecie. Z tymi problemami muszą radzić sobie samorządy i szkoły, pomimo tego, że za ten chaos odpowiedzialny jest rząd – tłumaczy Krawiec.

Współczesna szkoła kładzie też zbyt mały nacisk na rozwój kreatywności i w ograniczonym zakresie kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów. Natomiast nauczanie zdominowane jest przygotowaniem do egzaminów zewnętrznych.

Pomorska Rada Oświatowa. Fot. Aleksandra Chalińska

W czym jest problem?

Do dyskusji zaproszeni byli nauczyciele, rodzice, uczniowie, pracodawcy oraz samorządowcy. Zastanawiali się, jak poprawić sytuację w szkołach wobec niskich płac nauczycieli, dużej liczby uczniów (szczególnie w podwójnych rocznikach) oraz ciągłych zmian prawa i podstawy programowej. Samorządowe debaty o edukacji skupiły się wokół pięciu tematów: statusu nauczyciela, specjalnych potrzeb edukacyjnych nauczycieli, kształcenia ogólnego i zawodowego oraz finansowania zadań oświatowych.

Uczestnicy spotkań zauważyli, że szkoły wyższe nie w pełni przygotowują do zawodu przyszłych nauczycieli i brakuje im autonomii w prowadzeniu procesu dydaktycznego. Wiele zarzutów dotyczyło systemu awansu nauczyciela, który nie motywuje i nie zachęca do rozwoju. Ponadto zwrócono uwagę na pogłębiający się upadek zawodowo-społecznej pozycji wychowawców.

Problemem są także przestarzałe szkoły, które nie odpowiadają na wzywania współczesnego świata i rynku pracy. Programy nauczania i dostępny sprzęt są przestarzałe. W debatach uczniowie narzekali na brak możliwości decydowania, chociażby na poziomie samorządu szkolnego, a także wskazywali, że najzdolniejsi nie zawsze mogą liczyć na fachową pomoc i właściwe ukierunkowanie w procesie edukacji.

Trudności w dużej mierze wynikają z małej stabilności przepisów prawa i ciągłych zmian. A decydenci tworzący prawo oświatowe nie uwzględniają opinii i uwag ekspertów i szkolnych praktyków. – Celem tych spotkań było określenie kierunków dla pomorskiej edukacji – tłumaczył Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu UMWP. – Wymiana poglądów pozwoli nam wpracować pomysły na przyszłość, które będziemy wprowadzać niezależnie od tego, co właśnie powstanie na szczeblu centralnym – wyjaśnił Krawiec.

 

Receptą ma być współpraca

Uczestnicy debat zgodnie podkreślali, że najważniejsza jest współpraca. – Szkoła nie jest samotną wyspą – mówiła podczas debaty Małgorzata Solowska, dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. – Tworzą ją uczniowie, nauczyciele i rodzice. Trzeba dawać im możliwość wypowiedzenia się i decydowania o rzeczach dla nich ważnych – podkreślała Solowska.

Do problemu niekorzystnych zmian w szkołach, ich kosztów i kondycji zawodowej pomorskich nauczycieli ustosunkował się także Samorząd Województwa Pomorskiego. – Fundamentalnym prawem nauczycieli jest prawo do godnego wynagrodzenia – podkreślił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Tymczasem pod hasłem podwyżek, wprowadza się korekty w wynagrodzeniu zasadniczym. Pozostałe uposażenie, np. dodatek motywacyjny, pozostawia się w gestii samorządu, wskazując samorządom minimalną stawkę, jednocześnie nie dając zabezpieczenia finansowego. Nie zgadzamy się na niekorzystne zmiany, dlatego chcemy wypracować rozwiązania dobre dla wszystkich zainteresowanych stron – zaznaczył Struk.

Efektem spotkań w cyklu Pomorskiej Samorządowej Debaty Edukacyjnej ma być wypracowanie rekomendacji. Zostaną one przedstawione na gali VIII Forum Pomorskiej Edukacji, która odbędzie się 11 października 2019 roku w Gdyni. Postulaty zostaną przesłane m.in. do władz centralnych odpowiadających za politykę oświatową państwa.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.