Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/1921f8d9-bd48-4f4f-83da-98301ebbd8b3.jpg „Połączeni bursztynem” z unijną dotacją. Wspólny projekt muzeów z Gdańska i Kaliningradu

„Połączeni bursztynem” z unijną dotacją. Wspólny projekt muzeów z Gdańska i Kaliningradu

Wizualizacja sali wystawowej w nowej siedzibie Muzeum Bursztynu

Muzeum Gdańska oraz Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie otrzymały ponad 2,2 mln euro dotacji z programu Polska-Rosja 2014-2020 na realizację wspólnego projektu „Połączeni bursztynem". Dzięki temu w Gdańsku za niecałe 2 lata zostanie otwarta nowa wystawa w nowej siedzibie Muzeum Bursztynu.

 

Wspólny projekt Muzeum Gdańska oraz Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie zakłada szereg działań mających na celu promowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego związanego z bursztynem.

 

Nowa siedziba dla Muzeum Bursztynu w Gdańsku…

Podjęte przez oba muzea działania będą miały nieco inny zakres. W Gdańsku celem będzie przede wszystkim adaptacja i aranżacja Wielkiego Młyna. Do jego wyremontowanego wnętrza przeniesione zostaną bowiem zbiory Muzeum Bursztynu, które obecnie znajdują się w Zespole Przedbramia. – W zabytkowych murach Wielkiego Młyna, na dwóch piętrach zaprezentujemy nowoczesną wystawę z setkami eksponatów – zapowiada Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.

W nowym gmachu Muzeum Bursztynu zyska trzykrotnie większą przestrzeń wystawienniczą. Oprócz wystawy stałej i sali wystaw czasowych na górnych kondygnacjach będą się mieścić także pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz miejsca na prowadzenie działalności edukacyjnej. Natomiast dolna kondygnacja zostanie przeznaczona na potrzeby usługowo-gastronomiczne. Znajdą się tam restauracje i sklepy z wyrobami jubilerskimi. Cały obiekt ma być dostępny dla osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami. Nowa siedziba Muzeum Bursztynu w Gdańsku zostanie otwarta w czerwcu 2021 r.

 

… a w Kaliningradzie nowe Centrum Kultury Podwodnej

Rosyjscy partnerzy w ramach projektu zamierzają rozpocząć budowę Centrum Kultury Podwodnej, która będzie stanowić część Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie. Placówka zostanie oddana do użytku w pomieszczeniach dawnej Państwowej Manufaktury Bursztynu w Królewcu. – W tym roku nasze muzeum realizuje cztery projekty współpracy transgranicznej, w tym dwa z Polską. Jest to dla nas nie tylko możliwość współpracy z naszymi kolegami, ale też możliwość zawierania przyjaźni między naszymi państwami – podkreśla Larisa Zubina, zastępca dyrektora ds. nauki Muzeum Światowego Oceanu.

Projekt „Połączeni bursztynem” będzie realizowany przez 24 miesiące. Oprócz adaptacji zabytkowych obiektów w Gdańsku i Kaliningradzie, zakłada również przeprowadzenie polsko-rosyjskich seminariów na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. W sumie na jego wdrożenie zostanie przeznaczona kwota ponad 2,2 mln euro z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Dofinansowanie, pochodzące ze środków Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, wynosi łącznie 90 proc. wartości projektu.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.