Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/8865598e-2d05-4175-b14a-329f41ab290d.jpg Podsumowanie współpracy z Deloitte na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

Podsumowanie współpracy z Deloitte na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

Z dniem 31 czerwca br. zakończył się ponad półroczny okres współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z firmą Deloitte Consulting S.A. w ramach umowy na świadczenie usług doradczych na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP), finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach „Projektu Pomocy Technicznej na lata 2015-2017″. Przez ten krótki czas wydarzyło się wiele efektywnych działań, które pozwoliły na skuteczne animowanie i zarządzanie inteligentnymi specjalizacjami, tak aby nie tracić dotychczasowego tempa i zaangażowania partnerów w przygotowaniu dobrej jakości konsorcjów, przedsięwzięć oraz projektów badawczo – rozwojowych. Zadania podejmowane przez firmę Deloitte Consulting S.A. przyczyniły się do zainicjowania współpracy pomiędzy podmiotami skupionymi w obrębie każdej z czterech Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, m.in. poprzez ugruntowanie funkcjonowania Rad ISP, wzmocnienie merytoryczne partnerów specjalizacji, wskazanie luk na rynku globalnym do zagospodarowania przez pomorskie podmioty czy stworzenie map i planów działania dla każdej specjalizacji. Wszystkie podjęte działania z pewnością będą jeszcze przyczyniać się w niedalekiej przyszłości do inkubacji nowych pomysłów i innowacyjnych przedsięwzięć na terenie Pomorza.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z treścią wizytówek, obrazujących poszczególne Inteligentne Specjalizacje Pomorza.

Wizytówka ISP 1 – Technologie offshore i portowo – logistyczne

Wizytówka ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie

Wizytówka ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie

Wizytówka ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.