Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030

Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030

 

Tekst Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030

 

Załączniki:

1. Uwarunkowania – Zagospodarowanie terenu

2. Uwarunkowania – Osadnictwo – demografia i wyposażenie w podstawowe usługi publiczne

3. Uwarunkowania – Tereny mieszkaniowe

4. Uwarunkowania – Systemy infrastruktury technicznej

5.Uwarunkowania – Infrastruktura transportu drogowego, kolejowego, wodnego i lotniczego

6.Uwarunkowania – Środowisko – zasoby i ochrona

7.Kierunki – Funkcje metropolitalne

8.Kierunki – Osadnictwo – Kształtowanie terenów mieszkaniowych

9.Kierunki – Zintegrowana infrastruktura inteligentnego transportu

10.Kierunki – Bezpieczeństwo energetyczne i źródła odnawialne

11.Kierunki – Środowisko przyrodnicze, kulturowe i turystyka