Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
PIT – szkolenie z zakresu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

PIT – szkolenie z zakresu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Polska Izba Turystyki organizuje cykl szkoleń, które mają na celu ułatwienie przedsiębiorcom wejście w nową rzeczywistość prawną oraz wsparcie w wyeliminowaniu ze stosowanych obecnie wzorców dokumentów oraz praktyki zapisów kolidujących z nowym prawodawstwem.
Szkolenia są prowadzone pod kątem praktycznego przygotowania przedsiębiorców turystycznych do działania według nowych regulacji oraz wyposażenia ich w narzędzia pozwalające dostosować swoją działalność do nowych wymogów prawnych. Przewidziany jest również czas na pytania i wyjaśnienie wątpliwości, jakie może budzić nowa ustawa.

Szkolenie w Gdańsku odbędzie się 12 czerwca 2018 r.

Ramowy program szkolenia z zakresu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych:

 1. Zagadnienia ogólne: zakres ustawy, wyłączenia spod ustawy, definicje pojęć ustawowych terminy
 2. Przedsiębiorcy turystyczni, w tym organizatorzy turystyki, agenci turystyczni oraz
 3. przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych
 4. Impreza turystyczna a powiązane usługi turystyczne
 5. Obowiązki informacyjne wobec podróżnych
 6. Umowa o udział w imprezie turystycznej (w tym: treść umowy, przeniesienie umowy na innego podróżnego, zmiana ceny imprezy, zmiana innych warunków umowy, rozwiązanie umowy oraz prawo do odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej)
 7. Realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej
 8. Odpowiedzialność wobec podróżnego z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej
 9. Zabezpieczenia finansowe: gwarancje, ubezpieczenia (I filar) oraz Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (II filar)
 10. Niewypłacalność organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych; ochrona podróżnego, likwidacja szkód turystycznych
 11. Wymogi formalne związane z prowadzeniem działalności w zakresie turystyki.
 12. Sankcje z tytułu naruszenia przepisów ustawy
 13. Pytania i case studies
 14. Szkolenia skierowane są do zainteresowanych przedsiębiorców działających w branży turystycznej z całej Polski.

szczegóły w załączonym zaproszeniu 

Zaproszenie

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.