Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/f2234241-a667-414d-97f4-50ee8444801d-scaled.jpg Pierwsze konsultacje w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej odcinka kolejowego Tczew – Gdynia.

Pierwsze konsultacje w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej odcinka kolejowego Tczew – Gdynia.

W środę 20 czerwca br. w siedzibie Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Gdańsku odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów, portów oraz PKP PLK w sprawie omówienia potrzeb w zakresie przygotowania dokumentacji do realizacji projektu pt.: „Zwiększenie przepustowości ciągu Tczew – Gdynia, wraz z dobudową odcinków torów szlakowych oraz przebudową stacji Zajączkowo Tczewskie”, za której przygotowanie odpowiada firma WYG International Sp. z o.o. działając na zlecenie PKP PLK.

W trakcie spotkania przedstawiono etapy realizacji projektu oraz omówiono uwarunkowania jego realizacji. W drugiej części spotkania podjęto dyskusję nt. oczekiwań interesariuszy w zakresie przygotowywanej dokumentacji w kontekście szerszych uwarunkowań regionalnych i lokalnych związanych z funkcjonowaniem kolei i organizacją przewozów pasażerskich i towarowych w obszarze inwestycji. 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.