Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/cdd062e2-fdb8-4a34-beae-5553af3a0f96.jpg Park Oruński w Gdańsku najlepszą przestrzenią publiczną w województwie. Kto jeszcze dostał wyróżnienia?

Park Oruński w Gdańsku najlepszą przestrzenią publiczną w województwie. Kto jeszcze dostał wyróżnienia?

Najlepszą przestrzenią publiczną jest park Oruński w Gdańsku. Fot. mat. prasowe

Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego jest w Gdańsku. Park Oruński został wyróżniony m.in. za dobry przykład odnowy zabytkowego założenia parkowego i rozwiązania przyjazne dla różnych grup użytkowników. Jakie jeszcze miejsca zostały docenione przez jury?

 

Podczas gali Kongresu Smart Metropolia w Gdańsku, 20 września 2018 r. wicemarszałek Paweł Orłowski wręczył wyróżnienia i nagrodę główną laureatom XIII edycji konkursu organizowanego przez Zarząd Województwa Pomorskiego na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2018. W tym roku nagrodę główną otrzymał Gdańsk.

 

O konkursie

Konkurs ma promować takie kształtowanie otoczenia, które sprzyja integracji lokalnej wspólnoty, odpowiada na jej potrzeby, budzi poczucie tożsamości i odpowiedzialności za przestrzeń, aktywizuje działalność społeczną i gospodarczą, a także stanowi jeden z ważnych elementów wizerunku wspólnoty terytorialnej. W tym roku po raz pierwszy w formule konkursu znalazła się odrębna kategoria dla działań nieinfrastrukturalnych tzw. miękkich – przewidziana dla projektów realizowanych z inicjatywy i pomysłów społeczności lokalnych. Do konkursu zostały zgłoszone przedsięwzięcia ukończone między 1 stycznia 2016 r. a 31 grudnia 2017 r. Komisja konkursowa przyznała nagrodę główną za „Rewitalizację parku Oruńskiego” w Gdańsku.

 

Park Oruński w Gdańsku

Należy do najcenniejszych zachowanych dawnych gdańskich parków. W XX w. pierwotny układ parku prawie całkowicie się zmienił. W latach 70. XX w. wykonano modernizację parku, która wprowadziła nowy układ nienawiązujący do historycznego kształtu. Rewitalizacja przywróciła obiektowi świetność jego walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Wyeksponowano i przywrócono elementy pierwotnego historycznego układu przestrzennego, bazującego na zachowanej rycinie planu parku z okresu ok. 1860 r. oraz dodano niestandardowe, specjalnie zaprojektowane elementy małej architektury.

 

 

Projekt został uhonorowany za:

 • dobry przykład odnowy zabytkowego założenia parkowego,
 • znaczący wpływ na wizerunek dzielnicy i miasta,
 • zintegrowanie dolnego i górnego tarasu miasta,
 • wprowadzenie rozwiązań przyjaznych dla różnych grup użytkowników,
 • wykonany z szacunkiem dla założeń historycznego parku i wrażliwością na aspekty krajobrazowe, otwierające nowe możliwości rozwojowe dla dzielnicy Orunia.

 

 

Wyróżnienia

Komisja konkursowa przyznała 4 wyróżnienia I i II stopnia w 3 kategoriach.

Wyróżnienie I stopnia dla gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich otrzymał Starogard Gdański, na terenie którego zrealizowano przedsięwzięcie „Park Nowe Oblicze” za:

 • wykorzystanie oddolnej inicjatywy,
 • wypełnienie luki w strukturze przestrzennej śródmieścia atrakcyjną przestrzenią rekreacyjną,
 • wielofunkcyjność i uniwersalność zastosowanych rozwiązań.

 

 

 

Wyróżnienie II stopnia dla gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich otrzymała Rumia za „Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Zagórskiej Strugi” za:

 • wzmocnienie znaczenia centralnie położonych terenów rekreacyjnych jako przestrzeni publicznej istotnej z punktu widzenia całej społeczności miasta,
 • zastosowanie prostych rozwiązań projektowych w ciekawy sposób nawiązujących do tożsamości kulturowej obszaru i regionu.

 

 

 

 

Wyróżnienie I stopnia dla gmin wiejskich otrzymała gmina Pszczółki za „Ścieżkę edukacyjną na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich” za:

 • ciekawy i oryginalny pomysł na połączenie funkcji rekreacyjnych, edukacyjnych i ekosystemowych w ramach jednego obszaru,
 • wspieranie różnorodności biologicznej na obszarze poprzemysłowym/wykorzystanie obszaru poprzemysłowego na potrzeby rozwoju przestrzeni publicznej,

 

 

 

Wyróżnienie I stopnia w kategorii projekt nieinfrastrukturalny otrzymał Pruszcz Gdański za przedsięwzięcie „Rewitalizacja parku z Gruszą przez młodych architektów” za:

 • twórcze wykorzystanie inwencji młodego pokolenia
 • promocję społecznego zaangażowania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej

 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.