Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Otwarty konkurs ofert pod nazwą Wspieranie realizacji programów rozwoju sportu przyczyniających się do rozwoju poszczególnych dyscyplin sportowych w województwie pomorskim w roku 2018

Otwarty konkurs ofert pod nazwą Wspieranie realizacji programów rozwoju sportu przyczyniających się do rozwoju poszczególnych dyscyplin sportowych w województwie pomorskim w roku 2018

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą Wspieranie realizacji programów rozwoju sportu przyczyniających się do rozwoju poszczególnych dyscyplin sportowych w województwie pomorskim w roku 2018

 

Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej we wskazanym wyżej serwisie.

UWAGA: Złożenie oferty tylko w jednej formie – albo elektronicznej albo papierowej – będzie traktowane jako brak złożenia oferty!

Termin składania ofert (w obydwu formach – zarówno elektronicznej, jak i papierowej) 29 grudnia 2017 r., o godzinie 15.45

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach

  • bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach. 7.45-15.45
  • lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

UWAGA: O zachowaniu terminu złożenia oferty w formie papierowej decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Oferty w formie papierowej przesyłane za pośrednictwem poczty muszą wpłynąć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przed upływem wskazanego wyżej terminu. Na kopertach zawierających oferty w formie papierowej należy dopisać: KONKURS „Wspieranie realizacji programów rozwoju sportu przyczyniających się do rozwoju poszczególnych dyscyplin sportowych w województwie pomorskim w roku 2018” – NIE OTWIERAĆ!”

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: Paweł Jęcek, Referat Sportu, tel. 58 32 68 849 lub e-mailowy: p.jecek@pomorskie.eu.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia (do pobrania)

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.