Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację konferencji z okazji obchodów 100-lecia niepodległości Polski poświęconej podsumowaniu i perspektywom sportu w województwie pomorskim

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację konferencji z okazji obchodów 100-lecia niepodległości Polski poświęconej podsumowaniu i perspektywom sportu w województwie pomorskim

Fot. ©Depositphotos/Zerbor

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację konferencji z okazji obchodów 100-lecia niepodległości Polski poświęconej podsumowaniu i perspektywom sportu w województwie pomorskim. Zrealizować ofertę mogą organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

Celem realizacji konkursu jest wyłonienie organizatora konferencji wojewódzkiej wraz z regionalnymi spotkaniami konsultacyjnymi poświęconym podsumowaniu i perspektywom sportu dzieci i młodzieży w województwie pomorskim w świetle 20-letniej współpracy organizacji pozarządowych z samorządem wojewódzkim.

 

Do pobrania:

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego z 1 lipca 2018 r.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.