Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Ogłoszenie konkursu na szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka

Ogłoszenie konkursu na szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka

Segregatory, gługopis, kalkulator leżą na biurku. Fot. ©Depositphotos/Zerbor

Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 876/356/18 z 21 sierpnia 2018 r. ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka".

 

Oferty na realizację zadania należy złożyć do 6 września 2018 r. do godziny 15.45. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Oferty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub w sekretariacie Departamentu Zdrowia lub przesłać listem poleconym na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem Oferenta oraz dopiskiem na kopercie: Konkurs ofert na realizację w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka”.

 

Załączniki:

1. uchwała nr 876 o ogłoszeniu konkursu

2. zał. do uchwały o ogłoszeniu konkursu

3. zał. nr 1 do ogłoszenia – RPPZ

4. zał. nr 2 do ogłoszenia – liczba osób objęta szczepieniem

5. zał. nr 3 do ogłoszenia – oferta

6. zał. nr 4 do ogłoszenia – regulamin komisji konkursowej

 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.