Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/42511537-e70c-40d8-9d97-f564fc3fb291.jpg O historii wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze. Zaproszenie do CIV Kawiarni Naukowej

O historii wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze. Zaproszenie do CIV Kawiarni Naukowej

Książka, długopis, filiżanka kawy

Czy na podstawie szczątków kopalnych organizmów można poznać klimat danego terenu? Czy na ich podstawie można prognozować zmiany klimatyczne? Czy Puszcza Białowieska kryje tajemnice?

 

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz hotel Rezydent zapraszają 28 września 2017 r. do Kawiarni Naukowej na cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki. Gościem będzie prof. Małgorzata Latałowa, która opowie o naturalnych archiwach umożliwiających badania m.in. nad zmianami klimatu, przemianami szaty roślinnej i historią wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze.

 

Ślady procesów w przyrodzie

Procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym pozostawiają ślady w postaci szczątków kopalnych różnych grup organizmów, a także związków chemicznych, które zachowują się w osadach jezior i mórz, w torfach i glebach kopalnych, nawarstwieniach i naciekach jaskiniowych, pokrywach lodowych i na stanowiskach archeologicznych. Te naturalne archiwa umożliwiają badania m.in. nad zmianami klimatu, przemianami szaty roślinnej i historią wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze w długich skalach czasu obejmujących dziesiątki, setki czy też setki tysięcy lat.

 

Mechanizmy zmian

Badania w takich przedziałach czasowych stwarzają odpowiednią perspektywę dla poznania mechanizmów zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym i dla właściwej oceny procesów obserwowanych współcześnie oraz są podstawą dla modelowania prognostycznego. Przykładem są rezultaty prac nad przeszłością Puszczy Białowieskiej, które pozwalają spojrzeć na występujące tam dzisiaj zaburzenia ekologiczne w kontekście długoterminowej dynamiki zbiorowisk leśnych, zmian klimatu i lokalnej działalności człowieka.

 

 

Naukowe wyprawy w przeszłość umożliwiają ocenę procesów przyrodniczych we właściwej dla nich skali czasu. Przykład – Puszcza Białowieska, prof. dr hab. Małgorzata Latałowa (Uniwersytet Gdański)

  • 28 września 2017 r., czwartek, godz. 18.00
  • hotel Rezydent
  • plac Konstytucji 3 Maja 3
  • Sopot
  • wstęp – wolny

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Bałtyckiego Festiwalu Nauki

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.