Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Są pieniądze na nowoczesny sprzęt medyczny dla Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w Kościerzynie, Wejherowie i Gdyni

Są pieniądze na nowoczesny sprzęt medyczny dla Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w Kościerzynie, Wejherowie i Gdyni

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Kościerzynie. Fot. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

Łóżka intensywnej terapii, respiratory, defibrylatory, ultrasonografy, a także wymienione instalacje to tylko niektóre ze zmian, z jakich skorzystają pacjenci Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w trzech pomorskich szpitalach.

 

Inwestycje we wszystkich szpitalach będą finansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt modernizacji i wyposażenia SOR-ów to ponad 15 mln zł, z czego prawie 13 mln zł pochodzi z funduszy europejskich.

 

Nowe łóżka dla pacjentów i poczta pneumatyczna w Kościerzynie

SOR w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie zostanie przebudowany i zmodernizowany. Będzie m.in. więcej łóżek krótkotrwałej intensywnej terapii (zwiększenie z 2 do 3 łóżek) oraz stanowisk obserwacji (zwiększenie z 7 do 9 łóżek) wraz z zapleczem technicznym. W celu łatwiejszego dostępu do oddziału zostanie dobudowana zewnętrzna winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstanie sala dekontaminacyjna na wysokości podjazdu dla karetek z zapleczem sanitarnym. Będzie służyła do bezpiecznego, zarówno dla pacjentów, jak i personelu usuwania czynników chorobotwórczych o wysokiej zakaźności oraz czynników chemicznych i radiologicznych. Na oddziale będzie nowy sprzęt i wyposażenie medyczne. Planuje się zakup m.in. łóżek intensywnej terapii, aparatu do znieczulenia, pomp infuzyjnych, respiratora, lamp operacyjnych. Zostanie zamontowany system przywoływania pacjenta, system informacji elektronicznej i komunikacji SOR. Będzie poczta pneumatyczna. Jest to system ułatwiający transport próbek do badania (np. krwi, pobranych wycinków) z oddziału do laboratorium oraz do Zakładu Patomorfologii. Podczas badań patomorfologicznych usprawni się diagnostyka pacjentów, gdyż skróci się czas oczekiwana na wyniki badań.

Planowany termin realizacji inwestycji to 2020 r. Całkowity koszt projektu szacuje się na prawie 5 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi ponad 4,2 mln zł.

Na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym od początku 2017 r. przyjęto prawie 35 tys. pacjentów.

 

Nowe instalacje i sprzęt medyczny w Szpitalach Pomorskich

SOR w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie zyska nowoczesną aparaturę medyczną. Środki zostaną wydane m.in. na:  kardiomonitory, echokardiografy, defibrylatory, respiratory oraz ultrasonografy. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 3 mln zł, z czego dofinansowanie to ponad 2,6 mln zł.

Inwestycja zacznie się w 2018 r. Do końca sierpnia 2017 r. na SOR-ze udzielono pomocy prawie 43 tys. pacjentów. 

Na oddziale Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni będzie przeprowadzony remont. Zostaną zamontowane: nowa instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, sanitarna. Będzie nowoczesna wentylacja i klimatyzacja. Zostanie kupiona aparatura medyczna m.in.: kardiomonitory, echokardiografy, defibrylatory, aparaty do automatycznego masażu serca oraz ultrasonografy. Całkowity koszt to 7,6 mln zł, z czego dofinansowanie to prawie 6 mln zł. Na projekt z budżetu samorządu województwa pomorskiego zostanie przekazany 1,3 mln zł (w 2018 r. – 550 tys. zł, a w  2019 r. 750 tys. zł).

Remont rozpocznie się w tym roku. Termin zakończenia inwestycji w obu podmiotach leczniczych spółki Szpitale Pomorskie planowany jest na 2020 r.

Do końca sierpnia 2017 r. prawie 26 tys. chorych skorzystało z pomocy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Gdyni. 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.