Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Nowy wzór Wniosku o płatność na projekty grantowe w ramach poddziałania 19.2

Nowy wzór Wniosku o płatność na projekty grantowe w ramach poddziałania 19.2

Udostępniamy Państwu zaktualizowany do wersji 5z wzór formularza wniosku o płatność na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z instrukcją jego wypełniania.

  • Wniosek o płatność, wersja 5z (pdf.) – pobierz
  • Wniosek o płatność wersja edytowalna 5z – pobierz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność, wersja 5z – pobierz 

 

W formularzu wniosku (w formacie *.xlsx), oprócz wprowadzenia nowych załączników (deklaracji RODO), dodano:

– możliwość powielania arkuszy „Wykazu faktur” oraz załącznika VIII.A.3 „Karta rozliczenia…” – bez konieczności korzystania z pliku dodatkowych arkuszy;

– możliwość wprowadzenia na Wykazie faktur, danych o wielu aneksach do umowy o powierzenie grantu – dotychczas dostępne były tylko pola dla jednego aneksu.

 

Nowe dokumenty znajdują się również w dziale: 

Dokumenty do pobrania >  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – zobacz

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.