Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/e20fb78e-b47b-4d70-9c4a-5d87e9213b08.jpg Nowe szlaki turystyczne, edukacja oraz wieża widokowa. Ponad 15 mln złotych na ochronę przyrody na Pomorzu

Nowe szlaki turystyczne, edukacja oraz wieża widokowa. Ponad 15 mln złotych na ochronę przyrody na Pomorzu

Pomorski krajobraz

W całym województwie powstanie ponad 30 km szlaków i ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych. W najcenniejszych przyrodniczo miejscach będą informacyjne tablice, a rezerwaty przyrody zostaną uporządkowane. Wszystko to dzięki unijnemu dofinansowaniu.

 

Umowę na dofinansowanie projektów zabezpieczenia cennych przyrodniczo obszarów chronionych w województwie pomorskim podpisali 17 października 2018 r. marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz przedstawiciele samorządów i leśnicy.  

 

Nowe szlaki turystyczne

Nadleśnictwo Starogard dzięki dofinansowaniu wybuduje dwie ścieżki edukacyjne prowadzące do rezerwatów przyrody Wiosło Małe i Wiosło Duże. Z kolei w nadleśnictwie Choczewo zaplanowano utworzenie w pasie nadmorskim utwardzonej ścieżki wraz z tablicami edukacyjnymi i infrastrukturą turystyczną. Powstaną tam również dwie platformy widokowe. W gminie Kosakowo zostanie wygrodzona ścieżka i zamontowane będą tablice edukacyjne oraz solarne oświetlenie na terenie rezerwatu przyrody Mechelińskie Łąki. Łącznie w całym regionie powstanie ponad 25 km szlaków turystycznych, a odnowionych będzie 6,5 km.

 

Widok na Karsin

Najbardziej spektakularnym projektem będzie budowa wieży widokowej w gminie Karsin. 40-metrowa konstrukcja powstanie w miejscowości Przytarnia. Obok wieży wybudowany będzie parking oraz budynek edukacji ekologicznej. Do wieży turystów doprowadzi ciąg pieszo-rowerowy. Pierwsi turyści będą mogli podziwiać widoki już pod koniec 2019 r.

 

Podpisanie umów o dofinansowanie projektów zabezpieczenia cennych przyrodniczo obszarów chronionych. Fot. rpo.pomorskie.eu

 

Ratujemy torfowisko

Jeden z projektów realizować będzie Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Polegać on będzie na przywróceniu stanu naturalnego zdegradowanego torfowiska w rezerwacie przyrody Bielawa. Z torfowiska usunięte zostaną samosiejki i odrosty, a teren rezerwatu będzie patrolowany. Prowadzona będzie też akcja edukacyjna na tematy ekologiczne.

 

 

Ile pieniędzy na ekologię?

Koszt projektów, to ponad 15,5 mln zł. Wszystkie projekty otrzymały najwyższe możliwe dofinansowanie, czyli 85 proc. kosztów. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektów przeznaczonych zostanie ponad 13 mln zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.