Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko

Proces opracowywania RPS ZdP podlega, wynikającym z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), obowiązkom o udostępnianiu informacji o środowisku oraz strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Przez strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko rozumie się postępowanie ws. oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji RPS ZdP, obejmujące w szczególności: 

– uzgodnienie szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
– sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
– uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
– zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Szczegółowy opis procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko znajduje się w Dziale IV wyżej wymienionej ustawy.

9 maja 2013 r. uchwałą nr 467/245/13 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem – pliki do pobrania:

  1. Uchwała nr 467/245/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 maja 2013 r. 
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan (Załącznik do uchwały nr 467/245/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 maja 2013 r.)
  3. Załącznik nr 1 do Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan
  4. Projekt Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.