Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/91dbde90-57f3-478e-8fc0-9f30f0de9e14-1.jpg Jeszcze nigdy w historii Pomorza nie było tak niskiego bezrobocia. Rekordowy czerwiec na rynku pracy

Jeszcze nigdy w historii Pomorza nie było tak niskiego bezrobocia. Rekordowy czerwiec na rynku pracy

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego w czerwcu 2017. Oprac. PORP

Najwięcej powodów do dumy może mieć Sopot, ale Gdańsk i Gdynia nie pozostają w tyle. W tych miastach jest najmniejszy odsetek bezrobotnych. A jak sytuacja wygląda w innych regionach Pomorza?

 

Liczba bezrobotnych w województwie pomorskim sukcesywnie spada od kilku miesięcy. Pokazują to statystyki przygotowane przez Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy na podstawie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Coraz więcej bezrobotnych znajduje pracę

Stopa bezrobocia na Pomorzu w czerwcu 2017 r. w porównaniu do maja 2017 r. spadła o 0,4 pkt. proc. i wyniosła 5,9%. Jest to najniższa stopa bezrobocia, jaką odnotowano od czasu powstania województwa pomorskiego i jednocześnie jest znacząco niższa od średniej krajowej (wynosi ona 7,1 proc.). Mniejsze bezrobocie w czerwcu odnotowano jedynie w województwie wielkopolskim, śląskim i małopolskim.

W tej chwili na Pomorzu pracy nie ma prawie 52,2 tys. osób. Najmniej bezrobotnych jest w Sopocie (2,3 proc), a najwięcej w powiecie człuchowskim (13,5 proc.). Dobrymi wynikami, jeśli chodzi o mały odsetek bezrobotnych, mogą się pochwalić miasto Gdynia (3,2 proc.) i Gdańsk (3,4 proc.), a także powiat kartuski (3,4 proc.) i gdański (5,2 proc.). Natomiast powiat nowodworski w czerwcu 2017 r. odnotował największy spadek liczby bezrobotnych w porównaniu do poprzedniego miesiąca (o 13 proc.). Podobne wyniki osiągnęły powiat pucki (11,4 proc.) i lęborski (11,3 proc.).

Rosną też zarobki. O kilkaset złotych wzrosły średnie pensje osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Średnie wynagrodzenie brutto wynosi 4 588,62 zł i jest większe od wskaźników majowych o 6,5 proc. (w poprzednim miesiącu była to kwota 4 307,08 zł).W czerwcu 2017 r. mniej osób zarejestrowało się w pomorskich urzędach pracy jako osoby bezrobotne – to niecałe 11 tys. osób (6,2 proc. mniej niż w miesiącu poprzednim). Wyrejestrowało się prawie tyle samo osób, które w znaczącej ilości znalazły pracę (46,9 proc.), rozpoczęły staże (5,9 proc.) oraz szkolenia (3,8 proc.). Część z nich nie potwierdziła gotowości do pracy (24,3 proc.) lub dobrowolnie zrezygnowała ze statusu bezrobotnego. O kilka procent spadła również liczba osób w tzw. szczególnej sytuacji na rynku pracy. Należą do nich m.in. osoby długotrwale bezrobotne, powyżej 50. i poniżej 30. roku życia, posiadające co najmniej jedno dziecko poniżej 6. roku życia czy niepełnosprawne. Ci bezrobotni mają pierwszeństwo do udziału programach specjalnych (np. stażach, szkoleniach, programach aktywizujących).

 

Cudzoziemcy na Pomorzu

Pracodawcy chcą zatrudniać cudzoziemców. W czerwcu 2017 r. do urzędów pracy na Pomorzu zgłoszono prawie 12 tys. oświadczeń. Pracodawcy chcą zatrudniać m.in. obywateli Armenii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Planują zatrudniać ich na stanowiskach związanych z administracją i działalnością wspierającą, budownictwem oraz przetwórstwem przemysłowym. Cudzoziemcy zatrudniani są najczęściej na podstawie umów cywilnoprawnych (czyli umów zleceń, umów o dzieło).

Zobacz: pełna informacja miesięczna o rynku pracy przygotowana przez PORP

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.