Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/0049401e-4309-42f2-8717-265a5396f5ba.jpg Nie ryzykuj podczas zagranicznych wakacji. Ubezpieczenia turystyczne bez tajemnic [PORADNIK]

Nie ryzykuj podczas zagranicznych wakacji. Ubezpieczenia turystyczne bez tajemnic [PORADNIK]

Wakacyjny bagaż

Jak się ubezpieczyć, czy warto wykupić dodatkowe zabezpieczenie na bagaż i co nam daje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego? Przyglądamy się ubezpieczeniom na wakacje.

 

O indywidualnych ubezpieczeniach turystycznych rozmawiamy z Michałem Wiśniewskim, brokerem ubezpieczeniowym firmy Certo Broker Sp. z o.o.

 

Czy warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne?

Warto. To nieodłączny element każdej zagranicznej wycieczki, jeżeli nie chcemy martwić się o dodatkowe koszty. Ubezpieczenie turystyczne jest raczej niewielkim wydatkiem w porównaniu do całego kosztu wakacji, a pozwala uniknąć często ogromnych kosztów leczenia. W końcu nikt nie jest w stanie przewidzieć, co może się wydarzyć podczas urlopu. Wypadki zdarzają się niestety często – nietrudno chociażby pośliznąć się na hotelowym basenie.

 

Jakie są opcje zabezpieczenia podczas zagranicznego wyjazdu?

Przede wszystkim Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wartą ją posiadać, jeżeli planujemy wakacje na terenie Unii Europejskiej lub w Szwajcarii, Lichtensteinie, Norwegii i na Islandii. Karta ma jednak pewne ograniczenia, gdyż nie pokryje usług nierefundowanych przez publiczną służbę zdrowia w danym kraju. Nie ma też co liczyć na pokrycie kosztów leczenia w placówkach prywatnych, kosztów ratownictwa czy kosztów powrotu do domu. Karta ta nie zastąpi więc ubezpieczenia turystycznego, a może je jedynie uzupełnić.

 

Jeśli nie EKUZ, to co?

Opcją ubezpieczenia turystycznego jest ochrona zapewniona przez biura podróży. Jednak takie zabezpieczenie jest często dość szczątkowe, o niskim zakresie ubezpieczenia i niewielkiej sumie, która może nie wystarczyć na pokrycie realnych potrzeb w razie nagłych sytuacji. Z doświadczenia wiem, że ubezpieczenie wykupione indywidualnie jest najpopularniejszą i najbardziej wartościową opcją zabezpieczenia podczas zagranicznej wycieczki. Pozwala dostosować ochronę do naszych potrzeb, zarówno pod względem zakresu ubezpieczenia, jak i wysokości sum ubezpieczenia.

 

Co koniecznie musi znaleźć się w zakresie ubezpieczenia?

Najważniejszą częścią ubezpieczenia turystycznego są koszty leczenia oraz assistance. Zabezpiecza nas w razie potrzeby ratowania naszego zdrowia lub życia, jak np. pobyt w szpitalu, transport medyczny czy potrzeba wezwania śmigłowca. Kolejnym elementem są następstwa nieszczęśliwych wydatków, czyli świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Niezbędne jest również ubezpieczenie OC. Jeżeli wyrządzimy komuś szkodę, np. niszcząc sprzęt fotograficzny lub przyczyniając się do powstania u kogoś obrażeń ciała, ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu świadczenie ubezpieczeniowe. Kolejnym elementem ubezpieczenia turystycznego jest uprawianie sportów podwyższonego ryzyka czy ekstremalnych. Jest to przydatny element o tyle, o ile w ogóle planujących taką aktywność.

 

Czy są specjalne ubezpieczenia dla dzieci ?

Podczas rodzinnego wyjazdu kupujemy ubezpieczenia dla całej rodziny. Należy zwrócić uwagę szczególnie na zakres assistance, aby zawierał w zakresie np. opiekę nad niepełnoletnim dzieckiem w trakcie pobytu w szpitalu rodzica czy też transport małego dziecka do domu (wraz z opieką nad maluchem w trakcie podróży).

 

Można ubezpieczyć bagaż?

Jednym z elementów ubezpieczenia turystycznego jest ubezpieczenie bagażu od zgubienia, całkowitego zniszczenia lub lekkiego uszkodzenia. Decydując się na ubezpieczenie bagażu podróżnego, zyskujemy ochronę także przed jego kradzieżą. Niestety w przypadku bagażu ubezpieczyciele stosują wiele wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji, w przypadku których nie otrzymamy odszkodowania. Jest to stosunkowo drogi dodatek, dlatego należy się zastanowić, czy warto z niego korzystać.

 

A jeśli w zagraniczną podróż jedziemy samochodem?

Musimy przede wszystkim sprawdzić, czy posiadane przez nas ubezpieczenie komunikacyjne będzie nas chronić poza granicami Polski. Jeżeli chodzi o OC – to w większości krajów europejskich wystarczy polskie OC. Natomiast do niektórych państw, tak popularnych turystycznie, jak np. Czarnogóra czy Albania, potrzebna jest tzw. Zielona Karta. Jest to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy, który stanowi dowód, że posiadacz pojazdu jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. W przypadku auto-casco trzeba sprawdzić jego zasięg terytorialny. W razie wypadku za granicą zawsze najlepiej skontaktować się telefonicznie z ubezpieczycielem.

 

Jak wybrać korzystną ofertę?

Najpopularniejszym kanałem sprzedaży ubezpieczeń turystycznych jest Internet. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się sprawdzenie ofert na stronach internetowych ubezpieczycieli i porównanie ich, zwracając uwagę na indywidualną sumę ubezpieczenia i rozszerzenia. W razie wątpliwości zawsze można zadzwonić na infolinię.

 

Ile dni przed wyjazdem warto zająć się ubezpieczaniem?

Kwestię ubezpieczenia niestety zostawia się najczęściej na ostatnią chwilę przed wyjazdem. Warto jednak zająć się tym zagadnieniem odpowiednio wcześniej, dając sobie czas na wyszukanie najlepszej oferty.

 

Ile trzeba zapłacić?

Wszystko zależy od wysokości sumy ubezpieczenia i jego zakresu. Nie jest to duży wydatek, a ceny zaczynają się już od kilku złotych za dzień.

 

Dziękuję za rozmowę.

Aleksandra Chalińska

 

Bezpieczeństwo wyjazdu zorganizowanego

Wiele osób na wakacje wybiera wyjazd zagraniczny zorganizowany przez biuro podróży. Jak mieć pewność, że przedsiębiorca jest uczciwy i będziemy mieli udane wakacje, zgodne z przedstawioną przez biuro ofertą?

Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych każdy przedsiębiorca, organizujący imprezy turystyczne bądź ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, powinien posiadać wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców, ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Przed podpisaniem umowy powinnyśmy sprawdzić, czy organizator posiada właśnie taki wpis. Informacji możemy szukać na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki bądź w Departamencie Turystyki UMWP (mailowo dt@pomorskie.eu lub telefonicznie pod nr telefonu 58 32 68 350).

Każdy przedsiębiorca, posiadający wpis do rejestru, ma obowiązek posiadać zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych. Dodatkowym zabezpieczeniem klienta jest Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, do którego przedsiębiorcy wpisani do rejestru odprowadzają składki. – Dzięki tym temu, w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki, klienci mogą być spokojni, że koszty imprezy turystycznej lub powrotu do kraju zostają pokryte właśnie z tych zabezpieczeń finansowych, a kwoty wpłacone za nierealizowane umowy zostaną podróżnym zwrócone – mówi Katarzyna Zawisza-Szczepańska z Departamentu Turystyki UMWP.

Wybierając się na imprezę turystyczną należy zawsze przed podpisaniem umowy dokładnie przeczytać jej tekst. – Powinna zawierać informacje dotyczące wyjazdu oraz prawa i obowiązki podróżnego – radzi Zawisza-Szczepańska. – Dodatkowo, organizator turystyki, który oferuje wyjazd za granicę, ma obowiązek zawrzeć na rzecz podróżnych umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia – dodaje.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.