Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Nie odpuszczaj seniorze! Najważniejsza jest motywacja. Konferencja „Aktywny Senior” [GALERIA]

Nie odpuszczaj seniorze! Najważniejsza jest motywacja. Konferencja „Aktywny Senior” [GALERIA]

Konferencja Aktywny Senior na Uniwersytecie Gdańskim

Trening czyni mistrza. Seniorzy, mimo wieku, mogą aktywnie działać, rozwijać się i pomagać. O pomysłach na emeryturę rozmawiali w czwartek, 30 listopada 2017 r.

 

Ponad 200 seniorów wzięło udział w konferencji zorganizowanej przez „Dziennik Bałtycki” i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego przygotowano dla nich 10 wykładów i wystąpień, występ chóru kameralnego FORUM oraz poczęstunek i upominki.

 

Co robić z wolnym czasem?

– Senior to osoba, która nic nie musi. Jej może się tylko chcieć – podkreślała dr hab. Monika Mazurek, która na spotkaniu wygłosiła referat „Aktywność zawodowa seniora”. – Najważniejsza jest właściwa motywacja i stawianie przed sobą wyzwań – dodała. W jej słowach zawarła się cała tematyka konferencji, która skupiała się wokół tego, co mogą robić seniorzy.

Nie ulega wątpliwości, że ludzie żyją teraz dłużej, a do cech starości można zaliczyć przede wszystkim życie w pojedynkę, feminizację oraz długowieczność. Jak udowadniał dr hab. Henryk Olszewski tylko mózg się starzeje, a umysł nadal rozwija. To świetna podstawa do tego, by podjąć nowe wyzwania: ciekawą pracę, odkryć w sobie pasję czy zostać mentorem lub wolontariuszem. Ofertę Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawiła Iwona Piotrowska, doradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Zaprosiła seniorów do współpracy, poszukiwania nowej ścieżki rozwoju, również zawodowego. Opowiadała o roli mentorów, którzy swoim doświadczeniem życiowym i zawodowym, mogą wspierać młodych ludzi w pracy i w życiu. Zapowiedziała szereg działań, jakie kierowane są do osób w tzw. wieku poprodukcyjnym. Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkania dla seniorów w styczniu i lutym 2018 r., cykl zajęć kobiet „Marzec na obcasach” oraz warsztaty rozwojowe dla seniorów w maju 2018 r. Obecni na konferencji dowiedzieli się także, w jaki sposób mogą zostać wolontariuszami i gdzie szukać pomocy, również finansowej, w realizowaniu swoich działań i pomysłów.

 

Urząd dla seniora

To, co Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ma do zaoferowania seniorom, przedstawił na konferencji Paweł Orłowski, członek zarządu. Jest to szereg różnorodnych działań, jakie muszą być dopasowane do wymagań i potrzeb seniorów, którzy nie są grupą jednorodną. – Politykę senioralną prowadzimy od lat – podkreślił Paweł Orłowski. – Chcemy zachęcić osoby starsze do współdziałania i współdecydowania o sprawach, które są dla nich istotne. Mamy na celu przygotowanie takiej opieki społecznej, by spełniała najwyższe standardy oraz pozwalała seniorom jak najdłużej być samodzielnymi i mieć po prostu dobre życie. Osób starszych potrzebuje też województwo. Nie mogą wypadać z rynku pracy, bo już teraz pracodawcy mają problem ze znalezieniem pracowników. A seniorzy mają bezcenne doświadczenie i wiedzę – zapewniał Orłowski. Od 2015 r. w urzędzie jest pełnomocnik marszałka ds. polityki senioralnej. Funkcję tę pełni Tadeusz Adamejtis.

W czerwcu 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego powołał Pomorską Radę ds. Polityki Senioralnej, w której są eksperci, naukowcy, organizacje pozarządowe oraz sami seniorzy, czyli przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku czy rad seniorów na szczeblu powiatowym i gminnym. Jest to organ opiniujący doradczy, konsultacyjny i inicjatywny, który powstał w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej oraz reprezentacji interesów starszych osób starszych i ich aktywizacji w regionie. – Działania mają charakter kompleksowy i długoletni – mówił Paweł Orłowski. – Współpraca pozwoli stworzyć dopasowaną do potrzeb osób starszych politykę senioralną regionu, jako ciąg działań dotyczących rynku pracy, zdrowia, usług społecznych i opiekuńczych – wymieniał Orłowski.

 

W planach są kolejne spotkania: o zdrowiu, gospodarce, finansach osób starszych i bezpieczeństwie. Dla seniorów przygotowano też „Strefę Seniora”, cykliczny dodatek do „Dziennika Bałtyckiego”.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.