Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Imigracja to wyzwanie i wielka szansa dla Pomorza. Pomorscy liderzy podpisali deklarację współpracy na rzecz integracji imigrantów

Imigracja to wyzwanie i wielka szansa dla Pomorza. Pomorscy liderzy podpisali deklarację współpracy na rzecz integracji imigrantów

Podpisanie Deklaracji 12 miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich

Samorządowcy z Pomorza i przedstawiciele 12 miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich podpisali dwie deklaracje dotyczące integracji miast współpracy na rzecz imigrantów.

 

– Morze łączyło i nadal łączy – tymi słowami Mieczysław Struk zapowiedział konieczność zmiany nastawienia społecznego do imigrantów. Podczas konferencji rozmawiano o tym, jak roztropnie budować mechanizmy wspierające imigrantów przybywających na Pomorze. – Nasza współpraca to odpowiedź na oczekiwania tych, którzy do Polski przybywają, na apel papieża i Kościoła i instytucji europejskich oraz przedsiębiorców, którym brakuje rąk do pracy – mówił marszałek.

Przyjazne i bezpieczne Pomorze

Program stanie się drogą do pełnego i świadomego korzystania z potencjału imigrantów dla ekonomicznego, społecznego i kulturowego rozwoju Pomorza. Ma na celu również wypracowanie działań zapobiegających wykluczeniu imigrantów i powstawaniu konfliktów na tle etnicznym oraz wyznaniowym. Całość inicjatyw podjętych w ramach programu „Przyjazne i bezpieczne Pomorze” zapewni bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców regionu – i tych nowych, i tych dawnych. – Te wydarzenia to początek budowania koalicji. Mogą dołączyć organizacje pozarządowe i uczelnie. Imigranci potrzebują wiedzy, czy mogą korzystać z pomocy socjalnej, czy ich dzieci mogą uczyć się w polskich szkołach, kto im pomoże w nauce języka polskiego i w poznawaniu naszej kultury – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Jest wiele praktycznych problemów zauważanych przez osoby, które przyjeżdżają z innych krajów. Dlatego chcemy, by powstały specjalne centra w naszych subregionach. Potrzebne są spójna polityka i współdziałanie. Marszałek podkreślał, że nie jest to deklaracja antyrządowa, ale samorządów, które otwierają się na bieżące problemy i apel Kościoła. Poinformował, że w ubiegłym roku w województwie pomorskim oficjalnie przebywało co najmniej 62 tysiące Ukraińców. Marszałek zapowiedział włączenie integracji i migracji w Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego.

W deklaracji „Przyjazne i bezpieczne Pomorze”, podpisanej przez pomorskich samorządowców podkreślono, że takie programy mogą być drogą do pełnego i świadomego skorzystania z potencjału imigrantów dla ekonomicznego, społecznego i kulturowego rozwoju Pomorza. Jednocześnie stanowią narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu imigrantów i konfliktom na tle etnicznym bądź wyznaniowym.

 

To dopiero początek

Potrzeba stworzenia programów dla imigrantów istnieje na poziomie nie tylko dużych miast, których przedstawiciele podpisali dziś porozumienie, ale również każdej małej gminy i powiatu w województwie pomorskim. Coraz więcej imigrantów wybiera Pomorze jako swoje miejsce na ziemi. Na podstawie deklaracji do działań zostaną włączone instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe. Marszałek zapowiedział uwzględnianie problemów imigrantów w programach regionalnych oraz przedsięwzięciach strategicznych i powoływanie nowych instytucji. Ich działalność stworzy bezpieczny i przyjazny region dla wszystkich. 

– Mam nadzieję, że proces uruchomiony w Gdańsku będzie dobrym początkiem powiększania koalicji miast i regionów całej Polski – zapowiedział marszałek. – Apeluję do samorządowców, żebyśmy otworzyli się na ten problem. Imigracja to jest wyzwanie dla nas wszystkich, ale też ogromna szansa dla regionu. Wykorzystajmy tę szansę – dodał.

 

Odważni włodarze

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz przypomniał, że „historia ludzkości to historia ciągłych, permanentnych przesiedleń narodów, ludów z różnych powodów”. Prezentując z kolei wspólną deklarację w sprawie migracji, podpisaną przez przedstawicieli 12 największych miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich, prezydent Gdańska podkreślił, że wszyscy prezydenci zobowiązali się, że będą krzewić ideę otwartości, integracji swoich nowych mieszkańców z dotychczasowymi mieszkańcami. „Polskie duże miasta od wielu lat są otwarte na procesy migracyjne i różnorodność mieszkańców” – czytamy w Deklaracji podpisanej przez prezydentów Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Nie podpisał się jeszcze prezydent Katowic, który przebywa w zagranicznej delegacji. Paweł Adamowicz zaznaczył, że prezydenci „są odważnymi włodarzami, których wyobraźnia polityczna, samorządowa przekracza bieżącą grę polityczną, bieżące lęki, często stymulowane przez polityków szczebla narodowego”.

O podpisaniu Deklaracji poinformowano podczas konferencji prasowej towarzyszącej odbywającej się w Gdańsku ogólnopolskiej konferencji „Miasta Integrujące. Integracja = Bezpieczeństwo”.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.