Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Nauka i biznes siłą napędową rozwoju regionu – przyjdź na seminarium

Nauka i biznes siłą napędową rozwoju regionu – przyjdź na seminarium

Jedna świecąca żarówka wśród kilku ciemnych. Fot. ©Depositphotos/Dmitry_Guzhanin

Seminarium pt. „Innowacje na Pomorzu" organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Celem seminarium jest upowszechnienie wiedzy o zrealizowanych przy dofinansowaniu WFOŚiGW w Gdańsku projektach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Przedstawiciele beneficjentów przedstawią doświadczenia związane z realizacją projektów innowacyjnych, które mają potencjał do praktycznego ich zastosowania.

Podczas spotkania pracownicy WFOŚiGW przedstawią założenia do nowej edycji konkursu dla projektów badawczo-rozwojowych, które mają przyczynić się do osiągnięcia celów gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ograniczenia oddziaływania instalacji, zakładów, urządzeń czy obiektów na środowisko.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa do 31 stycznia na adres malwina.snieg@wfos.gdansk.pl lub telefonicznie: tel. 58 743 18 80, 58 301 91 92.

Program:

 • godz. 10.00-10.10 – otwarcie seminarium, Danuta Grodzicka- Kozak, prezes Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku
 • godz. 10.10- 10.30 – wykład wprowadzający „Współpraca nauki z biznesem jako siła napędowa rozwoju regionu”, prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, Politechnika Gdańska
 • godz. 10.30-12.45 – doświadczenia z realizacji konkursów: „Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe”  oraz „Pomorskie wdrożenia”
  Część 1: Wprowadzenie do prezentacji projektów – Paulina Górska, WFOŚiGW w Gdańsku 
  Część 2: Prezentacja projektów – przedstawiciele beneficjentów projektów:
   – Sterowanie retencją wód opadowych i roztopowych oraz prognozowanie zagrożenia powodziowego i przymorskiej zlewni zurbanizowanej
   – Kalkulator energetyczny dla jednostek samorządu terytorialnego
   – Projekt ekologicznego promu wodnego na wody miasta Gdańska
   – Badania i rozwój procesufermentacji metanowej oraz utylizacji pofermentu ograniczających oddziaływanie na środowisko w oparciu o realizowaną instalację mikrobiogazowni rolniczej w Lubaniu
   – Geotermalne ogrzewanie rozjazdu kolejowego 
  – Autotermiczny reaktor grawitacyjny zgazowania odpadów komunalnych
   – Opracowanie i wdrożenie do produkcji elektrowni wiatrowej o mocy 40 kW
   – Energetyka obywatelska – systemy kogeneracyjne
 • godz. 12.45- 13.15 – Założenia do nowej edycji konkursu dla projektów B+R – Maciej Kazienko, zastępca prezesa Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku
 • godz. 13.15- 14.00 – dyskusja i zakończenie seminarium

 

Seminarium „Innowacje na Pomorzu”

 • 2 lutego 2017 r.
 • początek o godz. 10.00
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.