Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Nabór w Europie Środkowej zamknięty

Nabór w Europie Środkowej zamknięty

25 stycznia 2018 roku o godz. 18:00 zakończył się 3. nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa. W terminie, za pomocą systemu eMS, złożono 191 wniosków o dofinansowanie.

Liczba otrzymanych wniosków projektowych w podziale na priorytety:

  • 84 projektów w priorytecie 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności;
  • 23 projekty w priorytecie 2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych;
  • 69 projektów w priorytecie 3. Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego;
  • 15 projektów w priorytecie 4. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych.

Otrzymane wnioski zostaną poddane ocenie. Wybór projektów do wsparcia planowany jest na początek 2019 roku. Na dofinansowanie projektów przeznaczono 60 milionów euro.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.