Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Na Pomorzu brakuje rąk do pracy. W marcu padły wszystkie rekordy

Na Pomorzu brakuje rąk do pracy. W marcu padły wszystkie rekordy

Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego, 24 kwietnia 2017 r.

Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, cieśle i stolarze budowlani, lekarze i specjaliści IT są najbardziej poszukiwani na Pomorzu. Mamy wyjątkowo niskie, bo 7-procentowe bezrobocie i najwięcej ofert pracy.

 

– W województwie pomorskim od 2005 r., od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, o ponad 45 procent wzrosła liczba pracujących. Średni wzrost liczby pracowników w Polsce wynosi 10 proc., a w Unii Europejskiej – 1,9 proc. To świadczy o dynamicznym rozwoju gospodarczym – miejsca pracy tworzą przecież pracodawcy – mówi Joanna Witkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

O aktualnej sytuacji na pomorskim rynku pracy debatowali na ostatniej sesji radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, 24 kwietnia 2017 r. 

 

Deficytowe zawody

Z raportu Wojewódzkiego Urzędu Pracy wynika, że wśród poszukiwanych zawodów znajdują się rzemieślnicy budowlani, m.in. cieśle, stolarze, brukarze, dekarze. Brakuje też kierowców samochodów ciężarowych i siodłowych, a także logistyków ze znajomością języka obcego. Przewidywane jest lokalne (szczególnie w Trójmieście oraz w powiatach gdańskim i lęborskim) zapotrzebowanie na pracowników w branży IT. Poszukiwani będą lekarze.

Na Pomorzu zwiększają się także zarobki. – Pod względem średniego wynagrodzenia jesteśmy na drugim miejscu w kraju po województwie mazowieckim. Ale różnice są duże. Tam zarabia się o około tysiąc złotych więcej. Zarobki będą się zwiększać, bo wymusi to na pracodawcach rynek – dodaje Joanna Witkowska.

Poszukiwane są osoby z branży budowlanej – cieśle, stolarze, brukarze, dekarze. Branża logistyczna też ma duże potrzeby. Będzie brakowało zwłaszcza kierowców samochodów ciężarowych oraz logistyków ze znajomością języka obcego.

 

Wzrost liczby ofert pracy

Na Pomorzu wzrasta liczba ofert pracy – od 49 tys. w 2011 do 108,3 tys. w 2016 r., raptownie rośnie także liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcom – od 3 tys. w 2010 r. do ponad 67 tys. oświadczeń w 2016 r. Coraz więcej zagranicznych firm otwiera w naszym regionie swoje siedziby lub filie. Najwięcej pracowników potrzebują logistyka i branża morska. W Pomorskiem wzrasta liczba ofert pracy, ale jest też coraz więcej nieobsadzonych etatów. Zgłaszający się kandydaci nie spełniają warunków koniecznych do zatrudnienia na danym stanowisku, a dotyczy to głównie wykształcenia, posiadania odpowiednich uprawnień czy doświadczenia. – Zagrożeniem dla rynku pracy jest niedopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb biznesowych – mówił Łukasz Żelewski, prezes Invest in Pomerania. – Prawie 10-procentowy spadek absolwentów, emigracja zarobkowa Polaków i wykluczenie z rynku pracy wpływają na konieczność zatrudniania pracowników z innych miast i obcokrajowców – dodaje Żelewski.

 

Cudzoziemcy – jak ich zatrzymać w Pomorskiem?

Najbardziej poszukiwani są Ukraińcy i Białorusini. Od początku roku pracodawcy zadeklarowali, że chcą zatrudnić ponad 30 tys. cudzoziemców. W 2015 roku było ponad 25 tys. takich oświadczeń.

– Cudzoziemcy potrzebują więcej ułatwień, by móc pracować w naszym kraju – mówi Marta Siciarek z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. Należy skrócić procedury wydawania pozwoleń na pracę. Imigranci powinni być samodzielni, mieć dostęp do ofert pracy bez korzystania z usług pośredników. Należy też zadbać o kursy języka polskiego dla obcokrajowców, które pomogą im w lepszym zrozumieniu polskich zwyczajów i zwiększą komfort życia.

 

Bierność zawodowa

Na Pomorzu, tak jak i w całym kraju, występują negatywne tendencje demograficzne związane np. z sukcesywnym wzrostem liczby osób biernych zawodowo. Jak pokazują badania GUS, w 2015 r. było to aż 168 tys. osób po wykluczeniu kategorii uczących się, emerytów, chorych i niepełnosprawnych. W październiku 2017 r. wejdzie w życie ustawa o wcześniejszej emeryturze, a to oznacza, że zmniejszy się liczba osób w wieku produkcyjnym. Trzeba będzie zmotywować do pracy, do działania i umożliwić zdobycie nowych kompetencji osobom długotrwale bezrobotnym i biernym zawodowo. Pomocą będzie służyć poradnictwo zawodowe i kształcenie ustawiczne. Nie należy również zapominać o profilaktyce zdrowotnej, by jak najwięcej osób było czynnych zawodowo.

 

Kto będzie miał trudności w znalezieniu pracy?

Największe trudności w znalezieniu pracy będą mieli ekonomiści, pedagodzy oraz w niektórych powiatach – programiści i inni specjaliści z branży IT (dużo ofert pracy można znaleźć np. w Trójmieście, zrównoważone zapotrzebowanie występuje lokalnie). Najlepiej pokazuje to Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy – pomaga wyszukać, gdzie jest najwięcej ofert pracy, poznać wymagania konieczne do podjęcia zatrudnienia w konkretnym zawodzie czy dowiedzieć się, w jakich zawodach będzie najtrudniej znaleźć etat.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.