Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Modernizacja linii kolejowych do Sierakowic, Bytowa czy Nowej Wsi Lęborskiej. 13 mln zł na dokumentację techniczną

Modernizacja linii kolejowych do Sierakowic, Bytowa czy Nowej Wsi Lęborskiej. 13 mln zł na dokumentację techniczną

Zmodernizowana linia kolejowa

Samorząd województwa pomorskiego przygotowuje modernizację i elektryfikację linii kolejowych. Zostanie opracowana dokumentacja dotycząca sześciu projektów. Całkowity koszt to 18 mln zł, prawie 13 mln zł pochodzić będzie ze środków SWP.

 

Pięć projektów będzie realizowanych przez PKP PLK, a jeden przez PTMKŻ. Realizacja inwestycji będzie możliwa w kolejnej perspektywie finansowej, czyli w latach 2021-2027.

 

Linie ważne dla mieszkańców

W ten sposób rozpoczyna się kolejny etap rewitalizacji pomorskich linii kolejowych.– Te pieniądze pozwolą na przygotowanie studium wykonalności poszczególnych linii kolejowych. – mówi Ryszard Świlski, członek zarządu województwa pomorskiego. Dokumentacja będzie dotyczyć między innymi linii w powiecie lęborskim, kościerskim i bytowskim. – Planujemy zmodernizować trasy, które polepszą standard życia mieszkańców mniejszych miejscowości, jak np. rewitalizacja i elektryfikacja linii kolejowej z Lęborka do Nowej Wsi Lęborskiej – dodaje Świlski.

 

Cała Gdynia w sieci PKM

Jednym z projektów, który został wybrany do dofinansowania jest opracowanie koncepcji włączenia północnych dzielnic Gdyni oraz gminy Kosakowo w system Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Projekt zakłada wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej oraz wybudowanie dodatkowych przystanków kolejowych. Pociągi na Oksywie i Obłuże kursowały by zmodernizowaną linią, po której obecnie poruszają się wyłącznie składy towarowe do gdyńskiego portu.  

 

Wąskim torem przez Żuławy

Turyści i mieszkańcy regionu wypoczywający na plażach Stegny, Jantaru czy Krynicy Morskiej doskonale znają Żuławską Kolej Dojazdową. – Dzięki pomysłowi lokalnych miłośników kolei będzie możliwe odtworzenie kolei dojazdowej na Żuławach. Mamy nadzieję na zaangażowanie w ten projekt samorządowców z powiatu nowodworskiego. Taka linia byłaby nie tylko ciekawą atrakcją turystyczną, ale też alternatywą komunikacyjną dla mieszkańców tej części naszego województwa – mówi Ryszard Świlski. Za 850 tys. zł Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych opracuje dokumentacje rewitalizacji wąskotorowego połączenia Prawy Brzeg Wisły – Sztutowo oraz Nowy Dwór Gdańsk Cmentarz – Stegna.

 

Pociągiem do Sierakowic?

Największe dofinansowanie, bo ponad sześć mln zł. uzyskał projekt związany z rewitalizacją linii kolejowej 229 pomiędzy Kartuzami a Sierakowicami. Przygotowana dokumentacja pozwoli też ocenić czy linia powinna zostać zelektryfikowana. Linia ta będzie włączona w system kolejowy PKM, który w najbliższych latach będzie elektryfikowany.

 

Opracowanie dokumentacji przygotowawczej zostanie przygotowane dla projektów:

  • Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Kartuzy – Sierakowice wraz z ewentualną elektryfikacją,
  • Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda – Hel,
  • Rewitalizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Nowa Wieś Lęborska,
  • Rewitalizacja linii kolejowej nr 211 odcinek Lipusz – Kościerzyna i linii kolejowej nr 212 odcinek Lipusz – Bytów,
  • Włączenie północnych dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na obszarze pomorskiej Metropolii,
  • Rewitalizacja infrastruktury regionalnego systemu transportowego Żuławskiej Kolei Dojazdowej na odcinkach Prawy Brzeg Wisły – Stegna – Sztutowo, Stegna – Nowy Dwór Gdański oraz Nowy Dwór Gdański Cmentarz – Nowy Dwór Gdański.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.