Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Milion złotych na stypendia marszałka dla uczniów szkół zawodowych. Kto może się o nie starać?

Milion złotych na stypendia marszałka dla uczniów szkół zawodowych. Kto może się o nie starać?

Laureaci Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla uczniów szkół zawodowych w 2017 r.

Żeby dostać stypendium, trzeba mieć wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych. Dodatkowe punkty można otrzymać m.in. za udział w olimpiadach i konkursach. Stypendium wynosi 250 zł miesięcznie i wypłacane przez 10 miesięcy (łącznie 2500 zł).

 

20 sierpnia 2018 r. zaczął się nabór wniosków o przyznanie Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla uczniów szkół zawodowych. Podania będą przyjmowane do 17 września 2018 r.

 

Kluczowy kierunek dla Pomorskiego

Uczniowie, którzy chcą starać się o stypendium, muszą wykazać się wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych (min. 5,2). Dodatkowo punktowane są m.in. osiągnięcia w turniejach, olimpiadach lub konkursach zawodowych. – To już trzecia edycja stypendiów dla uczniów szkół zawodowych – mówi Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – W dwóch poprzednich edycjach przyznano 820 stypendiów dla uczniów z całego województwa o łącznej wartości przekraczającej 2 mln złotych. W tym naborze planujemy przyznać 400 grantówstypendiów. Będą wypłacane co miesiąc w wysokości 250 zł przez 10 miesięcy – wyjaśnia.

Stypendium mogą otrzymać uczniowie mieszkający w województwie pomorskim, którzy uczęszczają do technikum, zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej I stopnia. Powinni kształcić się w zawodach odpowiadających branżom kluczowym dla rozwoju regionu. Są to m.in. teleinformatyka ICT i elektronika, przemysł morski, środowisko, energetyka i ekoenergetyka, zdrowie i srebrna gospodarka, transport, logistyka i motoryzacja, budownictwo, sektor kreatywny, chemia lekka, petrochemia, biotechnologia, turystyka, sport i rekreacja, BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe, przemysł spożywczy, a także meblarstwo.

 – To bardzo ważne dla Pomorskiego kierunki rozwoju – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa. – Podejmowane przez nas działania służą unowocześnieniu kształcenia zawodowego oraz łączeniu edukacji zawodowej z potrzebami dynamicznie zmieniającego się pomorskiego rynku pracy i potrzebami pracodawców. Dobre planowanie i wspieranie szkolnictwa zawodowego będzie mogło w przyszłości wzmocnić rozwój województwa – podkreśla Struk.

Regulamin przyznawania stypendiów i generator wniosków znajdują się w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Stypendia przyznawane są najzdolniejszym uczniom szkół zawodowych i finansowane są w ramach realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego projektu: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Wchodzi on w skład przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie”, który realizuje Samorząd Województwa Pomorskiego wraz z wszystkimi samorządami powiatowymi, Pomorską Izbą Rzemieślniczą w Gdańsku oraz Powiatowym Cechem Rzemiosł w Wejherowie. Łączna wartość przedsięwzięcia to ponad 380 mln zł.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.