Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Milion na ratowanie pomorskich zabytków. W tym roku najbardziej skorzystają kościoły

Milion na ratowanie pomorskich zabytków. W tym roku najbardziej skorzystają kościoły

Kościół parafialny pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie również otrzyma w tym roku dofinansowanie. Fot. materiały UMWP

Na odrestaurowanie zniszczonych ambon i ołtarzy, remont dachów, fundamentów czy wież kościołów samorząd województwa pomorskiego przeznaczy w tym roku ponad 993 tys. zł. Dotacje otrzyma 14 projektów związanych z pracami konserwatorskimi i robotami budowlanymi przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków naszego województwa.

 

Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął 27 lutego 2017 r. uchwałę o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy cennych obiektach zabytkowych. Ratowane będzie wyposażenie oraz same budynki świątyń, które mają dużą wartość historyczno-artystyczną i naukową dla regionu. W tym roku wpłynęło 31 wniosków o dotacje, wybrano 14 projektów.

Zabytkowe perełki w małych miejscowościach

Z budżetu województwa pieniądze na ratowanie naszego regionalnego dziedzictwa kulturowego przekazywane są od 2007 r. Tegoroczna, 11. edycja konkursu zamknie się sumą 993 130 zł, które trafią do 14 wnioskodawców z całego województwa.

Remonty czy renowacje w zabytkowych budynkach są zawsze kosztowne. Największe wsparcie w tym roku dostaną Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie na remont fundamentów oraz elewacji części kościoła (196,5 tys. zł), Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie na prace remontowo-konserwatorskie przy wieży kościoła (120 tys. zł) i Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich na konserwację i restaurację barokowego ołtarza głównego (100 tys. zł).

Zobacz pełną listę wybranych projektów w 2017 r.

11 milionów przez 10 lat

– W latach 2007-2016 na ratowanie zabytków przekazaliśmy prawie 11 mln zł – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Za te pieniądze w mniejszych i większych miejscowościach regionu udało się zrealizować 181 różnych zadań.

Wachlarz prac był bardzo szeroki – od budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury (wymiana pokryć dachowych, konserwacje więźb dachowych, izolacje fundamentów, wymiana stolarki okiennej) po prace konserwatorskie zabytków stanowiących cenne wyposażenie pomorskich kościołów (m.in. ambon, ołtarzy, prospektów organowych, feretronów, konfesjonałów, rzeźb).

 

Przypominamy niektóre najbardziej spektakularne remonty i renowacje, które w poprzednich latach udało się przeprowadzić dzięki dofinansowaniu z samorządu województwa:

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.