Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Najlepsze życzenia

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Najlepsze życzenia

Seniorzy w parku

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (1 października) został ustanowiony 14 grudnia 1990 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, by zwrócić uwagę, że w XXI wieku starzenie się jest jednym z najważniejszych wyzwań społecznych. To nie tylko święto seniorów, ale również ich rodzin i przyjaciół. To także okazja, by podziękować im za mądrość, doświadczenie i pogodę ducha.

 

Coraz mniej rodzi się dzieci, coraz więcej osób przechodzi na emeryturę – społeczeństwo starzeje się. W województwie pomorskim na 100 osób w wieku do 14 lat przypada 95 osób 65+. To mniej niż wynosi indeks starości w Polsce (112 osób w wieku 65+ na 100 osób do 14. r.ż.). Na świecie żyje ponad 600 mln osób powyżej 60. r.ż. Szacuje się, że w 2050 r. liczba ta wyniesie 2 miliardy.

 

Rusz głową

Osoby starsze biorące udział w życiu społeczności nie są samotne czy wykluczone. Seniorzy w naszym regionie są aktywni, uczęszczają na zajęcia w 42 uniwersytetach trzeciego wieku, działają w 13 domach i 17 klubach seniorów oraz 26 gminnych radach seniorów. Nie chcą siedzieć zamknięci w czterech ścianach. Pragną realizować niepełnione marzenia i plany, a mają teraz czas i środki.

 

W zdrowym ciele, zdrowy duch

Polacy wkraczają w wiek dojrzały coraz zdrowsi i czują się dużo młodziej niż ich rówieśnicy 20 czy 30 lat temu. Osoby starsze chętnie dzielą się wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem życiowym i zawodowym. Warunkiem aktywnego uczestniczenia seniorów w każdym aspekcie życia jest zapewnienie dobrej opieki medycznej i stworzenie warunków do możliwości zachowania sprawności fizycznej.

 

Życzenia

Gdańsk, 1 października 2018 r.

 

Drodzy Państwo,

W dniu Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, który przypada 1 października, w imieniu Radnych województwa oraz Zarządu Województwa Pomorskiego oraz młodszej części mieszkańców Pomorza składamy wszystkim Seniorom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia.

Wyrażamy podziękowanie wszystkim Seniorkom i Seniorom z Pomorza za ich wieloletnią aktywność zawodową i społeczną, zapewniającą rozwój Pomorza oraz poświęcenie w procesie wychowania kolejnych pokoleń.

Życzymy, aby na swej drodze Seniorzy spotykali się wyłącznie z życzliwością i wsparciem otoczenia w dążeniu do utrzymania swojej niezależności i sprawności oraz mogli żyć pełnią życia, realizując na co dzień swoje zainteresowania i pasje.

Jesteśmy przekonani, że Seniorzy dysponują doświadczeniem życiowym, z którego powinniśmy korzystać zmieniając otaczającą nas rzeczywistość.

Przekazujemy wyrazy głębokiego szacunku dla Waszej pracowitości i zaradności.

 

Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego       

Jan Kleinszmidt         
Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.