Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/9774035a-5910-42fa-a292-fcfae63a66a4-scaled.jpg Masz więcej niż 30 lat i nie masz pracy? Mamy dla ciebie dobrą propozycję

Masz więcej niż 30 lat i nie masz pracy? Mamy dla ciebie dobrą propozycję

osoba niepełnosprawna w pracy

Blisko 3 mln złotych przeznaczonych jest na pomoc bezrobotnym z Pomorza. Uczestnicy projektu przejdą kursy zawodowe i trafią na staże. Są jednak pewne warunki.

 

Prawie 3 mln zł z funduszów unijnych i budżetu państwa zostanie przeznaczonych na zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych z powiatu gdańskiego. 3 projekty obejmą 165 osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i ukończyły 30 rok życia. Projekty są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wszystkie trzy zakończą się w czerwcu 2018 roku.

 

Gdańsk i Pruszcz

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku od lutego 2017 roku realizuje projekt „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarnego I”. Polega on na pomocy wrócenia na rynek pracy 55. osobom powyżej 30. roku życia. Uczestnikami są kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach. Uczestnicy projektu przejdą kursy i szkolenia niezbędne do nabycia kompetencji zawodowych, a także wezmą udział w 3-miesięcznych stażach. Poza tym pracodawca osób objętych programem otrzyma pomoc finansową, jako zachętę do zatrudnienia uczestników projektów, a także zostaną mu zrefundowane koszty poniesione na wynagrodzenie brutto i obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne.

Beneficjentem projektu jest gmina Miasta Gdańska w partnerstwie z gminą Pruszcz Gdański. Wartość projektu to 1 037 460,65 zł, a dofinansowanie wynosi 985 587,62 zł.

 

Przywidz

Powiat gdański w partnerstwie z gminą Przywidz pomoże wrócić na rynek pracy osobom, które ukończyły 30 rok życia i długotrwale pozostają bez zatrudnienia. Najbardziej zagrożeni wykluczeniem społeczno-zawodowym są: kobiety, osoby w wieku 50 lat więcej, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach.  Właśnie 55. takim osobom powiat gdański zapewni wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz kursy i szkolenia. Ponadto pracodawcy gotowi zatrudnić osoby objęte wsparciem otrzymają refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy.

Wartość projektu realizowanego w gminie Przywidz jest 1 044 996,00 zł, a dofinansowanie wynosi 992 746,20 zł.

 

Gdańsk, Pszczółki i Suchy Dąb

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku wraz z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Pszczółkach i Suchym Dębie pomogą 55 mieszkańcom wymienionych gmin w znalezieniu pracy po długotrwałym bezrobociu. W tym zadaniu pomogą trenerzy i pośrednicy pracy oraz psychologowie. Uczestnicy projektu będą kierowani na indywidualnie dobrane kursy i szkolenia, w tym kursy komputerowe.

Wartość projektu to 1 037 500,00 zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu państwa wynosi 985 625,00 zł. Projekt będzie realizowany do czerwca 2018 roku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.