Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Marzenie o nauce. Po 11 tys. zł dla utalentowanych uczniów

Marzenie o nauce. Po 11 tys. zł dla utalentowanych uczniów

Młodzi ludzie z zeszytami

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego Marzenie o Nauce. Rekrutacja trwa do 31 marca 2017 r.

 

Program stypendialny Marzenie o Nauce, polega na finansowaniu utalentowanym uczniom nauki w najlepszych liceach w Polsce. Program skierowany jest do zdolnej młodzieży kończącej gimnazjum, pochodzącej z miejscowości do 30 tysięcy. Osoby, które zgłoszą się do programu i pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny oraz zostaną przyjęte do szkoły wskazanej przez EFC mogą liczyć na wsparcie przez cały okres nauki w liceum.

 

Kto może ubiegać się o stypendium?

Program Marzenie o Nauce skierowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tys. mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z fundacją

Lista placówek współpracujących z Edukacyjną Fundacją im. prof. Romana Czerneckiego.

Formularz rejestracyjny.

 

Co otrzyma stypendysta?

Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe, naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe. Równowartość udzielonego wsparcia dla jednego stypendysty w danym roku kalendarzowym wynosi około 11 tys. zł.

Zobacz: Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.