Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Marszałek Struk: To budżet naszych możliwości. Radni województwa przyjęli budżet na 2019

Marszałek Struk: To budżet naszych możliwości. Radni województwa przyjęli budżet na 2019

Głosowanie nad budżetem województwa pomorskiego podczas II sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego

W przyszłym roku do budżetu wpłynie prawie 1,3 mld złotych, a wydanych będzie prawie półtora miliarda. Pieniądze zostaną przeznaczone na szpitale, remonty dróg i kulturę. Najwięcej środków wydanych zostanie na transport.

 

Podczas III sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, 20 grudnia 2018 r. odbyło się głosowanie projektu budżetu województwa pomorskiego na rok 2019. Uchwałę budżetową poparło 19 radnych, przeciw było 12, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.   

 

Radni dyskutują

Projekt budżetu przedstawił skarbnik województwa Henryk Halmann. – Przedkładany projekt  pozwala na realizację inwestycji strategicznych, przy utrzymaniu stabilności finansowej województwa oraz umożliwia elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki makroekonomiczne – podkreślał skarbnik. Radni opozycji w czasie dyskusji zapowiedzieli, że nie poprą budżetu. Radni pytali również o środki niewygasające z końcem roku (czyli zobowiązania, które przechodzą z 2018 r. na 2019 r.) oraz o finansowanie konkretnych inwestycji między innymi drogowych. – Ten budżet jest budżetem naszych możliwości, w którym stawiamy na zrównoważony rozwój. Pragnę też przypomnieć, że opozycja nigdy nie poparła budżetu przez nas przygotowanego. Nieważne jakimi kwotami pieniędzy byśmy dysponowali – podsumował dyskusję Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała komisja budżetu i finansów Sejmiku Województwa Pomorskiego, o czym poinformował radnych jej przewodniczący Leszek Bonna.

 

Najważniejsze liczby

Skarbnik poinformował, że dochody budżetu w 2019 roku wyniosą 1 287 077 481 zł. To mniej niż w 2018 r. 553 064 020 zł dochodów budżetu województwa pomorskiego pochodzi ze źródeł zewnętrznych. Są to między innymi dotacje celowe przyznawane przez rząd. Poza tym dochody województwa uzupełnią udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych zarejestrowanych na terenie regionu. Z tego źródła do budżetu wpłynie 429 mln zł. Wydatki będą o około 200 mln zł większe niż w ubiegłym roku i wyniosą 1 464 877 481 zł. Wyższy będzie również deficyt budżetowy, który wyniesie 177 800 000 zł.   

 

Na co wydajemy pieniądze?

Tradycyjnie najwięcej, bo 583 0033 446 zł przeznaczonych jest na organizację transportu na terenie województwa. Na rekompensaty za wykonane kursy i dopłaty do biletów ulgowych operatorzy otrzymają 200 834 169 zł. Zapisane zostały również wydatki na naprawę taboru kolejowego będącego własnością samorządu województwa. Operatorzy na liniach autobusowych otrzymają 48 mln zł. Aż 325  819 297 zł przeznaczonych będzie na wydatki związane z drogami wojewódzkimi, na ich remonty i bieżące utrzymanie czy odśnieżanie. Kwotą 4 344  000 zł zostanie dokapitalizowana spółka Innobaltica, która prowadzi prace związane z projektem tzw. wspólnego biletu. Dużą pozycją w wydatkach jest ochrona zdrowia. W 2019 r. na ten cel przeznaczona będzie kwota 253 271 286 zł. Za te pieniądze realizowane będą takie projekty jak m.in. e-zdrowie i infrastrukturalne inwestycje w pomorskich szpitalach. 4 414 000 zł otrzyma Dom im. Korczaka w Gdańsku. Na wydatki związane z kulturą przeznaczonych zostanie 124 791 502 zł. W tej kwocie znajdą się zarówno dotacje dla muzeów czy teatrów, jak i stypendia oraz nagrody dla twórców kultury.

 

Pozytywna opinia RIO

Projekt budżetu oprócz opinii sejmikowej komisji musi być też oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową. RIO w Gdańsku pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu województwa na 2019 r. W opinii czytamy między innymi, że „ projekt budżetu pod względem merytorycznym obejmuje możliwe do uzyskania dochody oraz że wartości kwot przychodów i rozchodów są zgodne z przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego”.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.